Analyse af elevmateriale til 1. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 4
  • 1017
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 08-02-2005

Læremiddelanalyse: Analyse af elevmateriale til 1. klasse

Opgave i Dansk som andetsprog, som handler om et undervisningsmateriale og hvordan kan det bruges?

Undervisningsmaterialer er Dig og mig og vi to. Det er en læsebog for elever i 1. klasse. Den er en del af et lærebogssystem, kaldet Tid til dansk 1. klasse, der ydermere består af: ABC Sprogbog 1 og 2 (bogstav og sproglære), skrivehæfte og lærervejledning med tilhørende højtlæsningsbog. En nærmere analyse af netop læsebogen, vil blive foretaget.

Uddrag

Der er tale om et indbydende æstetisk materiale, der er tilpas gedigent og slidstærkt til aldersgruppen. Indholdet er omfattende og varieret, virker som en meningsfyldt helhed. De detaljerede og flotte illustrationer, bærer tekstens indhold/budskab på fornuftig og acceptabel vis – øger gennemgående forståeligheden, eller afkodningen om man vil.
Læsebogen følger en jævnt stigende progression. Igennem ”Musehistorierne”, indvies begynderlæsningen glimrende og velovervejet, på et simplificeret mikro- og makro-niveau, der løbende udvides. Overskueligheden er i højsædet i form af små afsnit, udgjort af korte helsætninger og lav informationstæthed, med dominans af lydrette og højfrekvente ord. -En god gennemtænkt kohæsion, inviterer til en tilsvarende forskånende kohærens, der følger en konstant og nødvendig niveauudvikling. 2/3 af bogen er forsynet med et alfabet, med markerede ”fokus-bogstaver”, som eleverne kan støtte sig til. Lægger op til at arbejde fonologisk og ortografisk, men dybest set er dette sekventielle element nedprioriteret... Køb adgang for at læse mere

Analyse af elevmateriale til 1. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.