Analyse af systemet Godt på vej

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Begynderundervisning
  • Godkendt
  • 17
  • 5332
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2002
  • 16-03-2004

Semesteropgave: Analyse af systemet Godt på vej

Semesteropgave i begynderundervisning med en analyse af et lærebogssystem i dansk.

Materialet ”Godt på vej” er udarbejdet af Jan Evald Johansen og Jytte Nørgaard og udgivet af Gyldendal i 2001. Godt på vej er et begynderundervisningsmateriale der består af to systemer, ”Godt på vej 1” og ”Godt på vej 2” der henvender sig til henholdsvis 1. og 2. klasse.

Indhold

Præsentation af materialet
side 2
Lærervejledningen
side 2
- Skolestart
side 2
- Barnets udvikling
side 3
- Medbestemmelse og differentiering
side 3
- Forældresamarbejde
side 4
- Side for side vejledning
side 4
- Læseprocesteoretiske overvejelser
side 5
Elevmaterialet
side 7
- Tekstuniverset – herunder illustrationer
side 7
- Læseindlæring og det sproglige
side 8
- Sproglige enheder
side 9
- Sætningsniveau
side 10
- Ordniveau
side 10
- Illustrationer
side 11
- Kanaler til indlæring
side 11
- Sammenhæng mellem læse- og skriveprocessen
side 12
- Arbejdsformer og organisationsformer – muligheder for diff. Side 12
Samlet vurdering
side 14
Litteraturliste
side 16

Uddrag

Lærervejledningen
Skolestart:
Når barnet starter i skolen, har det set skriftsproget i mange sammenhænge, det skal nu til selv at lære at bruge det. Materialets mål er at gøre teksterne spændende og alsidige, så barnet får en god oplevelse med den første læsning. Forfatterne mener, at den vigtigste opgave i danskfaget er at udvikle læse- og skrivekompetencen, derfor siger de, at træning i disse færdigheder er nødvendige hver dag. De vil også gerne, at forældrene har den samme glæde, når deres børn lærer at læse og skrive, som når de lærer at tale.
Barnet skulle gerne nå frem til, at det kan få en god oplevelse med skønlitteraturen, og at faglitteraturen giver ny viden. Materialet er et holistisk system, derfor lægger det op til, at barnet
genkender ord, men at det også får lært at knække skriftsprogets kode. Læreren skal hjælpe barnet
til at give det redskaber, så det får lært at ”knække koden”... Køb adgang for at læse mere

Analyse af systemet Godt på vej

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.