A Piece of Cake | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 6
  • 2261
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2002
  • 26-05-2005

A Piece of Cake | Læremiddelanalyse

Fagdidaktiskopgave i engelsk.

En gennemgang og analyse af undervisningsmaterialet:
A Piece of Cake udgivet af Alinea

Indhold

Indledning
The Grammar-Translation Method
The direct Method
The Audio-Lingual Method
The communicative approach
A Piece of Cake

Uddrag

Indledning

Jeg vil i løbet af denne opgave gennemgå 3 forskellige undervisningsmaterialer til brug i engelsk-undervisningen. Jeg vil blandt andet se på didaktikken bag de forskellige materialer - altså vurdere hvilke læringsmetoder og læringsstrategier, materialerne bygger på.

Inden jeg går i gang med bearbejdningen af selve undervisningsmaterialerne, finder jeg det nødven-digt at gøre rede for de 4 forskellige læringsmetoder, som jeg senere i opgaven vil referere til.

---

A Piece of Cake

Sådan som jeg ser det, bygger hele systemet på ideen om, at indlæring af sprog er en livslang proces, og 'learning to learn' - altså at gøre eleverne opmærksomme på, hvordan de bedst lærer, bliver et stadig vigtigere mål. Derfor skal undervisningen tilrettelægges, således at den både lægger grunden for sprogkundskaberne og giver eleverne redskaber (læringsstrategier) til at arbejde videre med sprogindlæringen på egen hånd.

Teksterne i Textbook omhandler følgende emner: South Africa, Love, Australia, Survival, Ireland, War, New York City, Growing Up. Disse emner behandles for en dels vedkommende også i andre systemer, men efter min mening er det godt også at se nye emner - og emner der vel at mærke appellerer til børn i 7. klasse.
Bogen er opdelt i to dele; Facts og Fiction, således at de er lette at finde frem til, hvis man ønsker at læse alle tekster til hvert emne efter hinanden, men Fiction-delen kan jo også tages som en mulig-hed for at læse en række forskellige skønlitterære tekster. I begge dele er der tekster af mange for-... Køb adgang for at læse mere

A Piece of Cake | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.