Analyse af Alle Tiders Dansk semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Begynderundervisning
  • Godkendt
  • 8
  • 2379
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 05-03-2004

Analyse af Alle Tiders Dansk semesteropgave

Semesteropgave i begynderundervisning med en analyse af lærebogssystemet i dansk skrevet af Margit Broust Jensen og Kirsten Granau "Alle Tiders Dansk" – et BUV materiale.

Indhold

Den bagvedliggende læseprocesteori
Principper og metode
Analyse af tekst.
Sammenhæng mellem læsning og skrivning:
Lærervejledningen:
Illustrationer og Layout
Sammenhæng mellem lærervejledning og materialet
Samlet vurdering

Uddrag

Den bagvedliggende læseprocesteori
Dette læsebogsmateriale er inspireret af de sidste års debatter om de to forskellige læsemetoder. Bottom up hvor man går fra del til helhed og Top down hvor man går den anden vej, altså fra helhed til del. Dette materiale tager udgangspunkt i helhedsprincippet (top down metoden) samt i en læsemetodik, hvor barnet er aktivt og meningssøgende i sin læsning. På denne måde er det enkelte barn selv med til at finde og fremstille forskellige ”regler” for læsning. Kirsten Granau m.fl. som har forfattet ”Alle tiders dansk” materialet har med udgangspunkt i tanken om at børnene selv skal opdage de sproglige finesser som fx på side 48 i aktivitetshæftet hvor der leges med sproget på en sådan måde at div. bogstav lyde tydeligt træder i karakter... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Alle Tiders Dansk semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.