Almen didaktikopgave over geografiforløb i en 8. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Geografi
 • Godkendt
 • 20
 • 6351
 • PDF
 • 13-10-2009

Undervisningsforløb: Almen didaktikopgave over geografiforløb i en 8. klasse

Opgaven er en didaktik opgave som er lavet over et geografiforløb i geografi i en 8. klasse.

Med udgangspunkt i dette vil jeg i et af mine fokuspunkter skrive om struktureret undervisning over for mere elevstyret undervisning.

I mit andet fokuspunkt vil jeg komme ind på hvordan Dannelsesopgaven i den Færøerske formåls-paragraf er forskellig fra den danske og hvilken betydning dette har for undervisningen.

Forfatterens kommentar

"Min lærer syntes det var en fin opgave. Opgaven kunne have været mere specifik i sin analyse af problemstillinger."

Indhold

1.Indledning

2.Rammebeskrivelse

3.Begrundelse
3.1.Folkeskoleloven
3.2.Fagbeskrivelse for geografi
3.3.Undervisningsministeriets trinmål efter 8. Klassetrin
3.4.Klassens årsplan

4.Undervisningsforløbet
4.1.Aktuel status
4.2.Særlige ressourcer i klassen og hos den enkelte
4.3.Indhold: stofvalg/emne og arbejdsformer
4.4.Tilrettelæggelse af undervisning: principper og organisering
4.5.Læreropgaver: ledelse og samarbejde
4.6.Tegn
4.7.Evaluering
4.8.Mål
4.9.Emne/stof
4.10.Arbejdsformer
4.11.Materialer
4.12.Ledelse/strukturering
4.13.Variationer og rytme

5.Evaluering af forløbet

6.Dannelse ifølge Wolfgang Klafki

7.Analyse af udvalgte didaktiske problemstillinger
7.1.Strukturet undervisning over for en mere elevstyret undervisning
7.2. Dannelsesopgaven i den Færøerske formålsparagraf i forhold til den danske

8.Konklusion og perspektivering

9.Litteraturliste

Uddrag

Inden jeg lavede dette undervisningsforløb gjorde jeg mig nogle overordnede overvejelser om elever på 8. klassetrin. Her er eleverne 13-14 år og altså midt i deres pubertet. De vil ofte være umotiverede for skolearbejdet, idet de befinder sig midt i en højst energikrævende proces og i starten af deres moratorium, hvor de konstant kredser omkring dem selv, deres seksualitet og identitetsdannelse. Eleverne kan virke afvisende og kritiske overfor forældre og lærere, mens de samtidig er meget afhængige af at føle sig som en del af en gruppe. De spejler sig i deres jævnaldrende, og andres op-fattelse af dem har stor indflydelse på deres selvopfattelse og velvære. Ofte vil de udadtil være højst

---

Undervisningsmaterialer
Vi arbejdede ud fra lærebogsmaterialet ”geotoper 1”, som består af elevbog, arbejdshæfte, lærer-håndbog og nattjeneste GeotopNet.
Elevbøgerne er indbydende med mange kort, fotos, tegninger, statistikker, tabeller, grafer, oplæg til overvejelser og samtaler samt inspirerende spørgsmål til umiddelbar undren og fordybelse. Arbejdshæftet lever op til fagets læseplan. Opgaverne lægger bl.a. op til, at eleverne skal beskrive, sammenligne og vurdere geografiske forhold samt aflæse informationer m.m.
Materialets hensigt er at lære eleverne de i fælles mål erklærede trin- og slutmål... Køb adgang for at læse mere

Almen didaktikopgave over geografiforløb i en 8. klasse

[2]
Bedømmelser
 • 07-02-2012
  Virkelig god opgave. Jeg hentede den som inspiration, og den har givet mig mange helt nye indfaldsvinkler og gode ideer til min egen opgave om engelsk for 6. klasse.
 • 18-05-2011
  Super god op omfattende!