Almen didaktikopgave over geografiforløb i en 8. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Almen didaktik, Geografi
 • Godkendt
 • 20
 • 6496
 • PDF
 • 13-10-2009

7.-10. klasse, Praktikopgave, Undervisningsforløb: Almen didaktikopgave over geografiforløb i en 8. klasse

Opgaven er en didaktik opgave som er lave over et geografiforløb i geografi i en 8. klasse. Opgaven er en obligatorisk skriftlig aflevering som man skal lave på lærerseminariet i forbindelse med didaktik eksamen.

Med udgangspunkt i dette vil jeg i et af mine fokuspunkter skrive om struktureret undervisning over for mere elevstyret undervisning.

I mit andet fokuspunkt vil jeg komme ind på hvordan Dannelsesopgaven i den Færøerske formåls-paragraf er forskellig fra den danske og hvilken betydning dette har for undervisningen.

Forfatterens kommentar

"Min lærer syntes det var en fin opgave. Opgaven kunne have været mere specifik i sin analyse af problemstillinger."

Indhold

1.Indledning

2.Rammebeskrivelse

3.Begrundelse
3.1.Folkeskoleloven
3.2.Fagbeskrivelse for geografi
3.3.Undervisningsministeriets trinmål efter 8. Klassetrin
3.4.Klassens årsplan

4.Undervisningsforløbet
4.1.Aktuel status
4.2.Særlige ressourcer i klassen og hos den enkelte
4.3.Indhold: stofvalg/emne og arbejdsformer
4.4.Tilrettelæggelse af undervisning: principper og organisering
4.5.Læreropgaver: ledelse og samarbejde
4.6.Tegn
4.7.Evaluering
4.8.Mål
4.9.Emne/stof
4.10.Arbejdsformer
4.11.Materialer
4.12.Ledelse/strukturering
4.13.Variationer og rytme

5.Evaluering af forløbet

6.Dannelse ifølge Wolfgang Klafki

7.Analyse af udvalgte didaktiske problemstillinger
7.1.Strukturet undervisning over for en mere elevstyret undervisning
7.2. Dannelsesopgaven i den Færøerske formålsparagraf i forhold til den danske

8.Konklusion og perspektivering

9.Litteraturliste

Uddrag

Indledning
I min praktik på 3. Årgang har jeg været i en 8. Klasse på Torshavn Kommuneskole på Færøerne. Her underviste jeg i alle mine linjefag som er dansk, geografi, biologi og historie. I min opgave vil jeg beskrive et undervisningsforløb i geografi. Herefter vil jeg lave en analyse af to didaktisk problemstillinger.

Inden praktikkens start havde jeg lavet et tværfagligt forløb i biologi og geografi om ”verdens natur”. Forløbet skulle foregå over 5 uger, og ifølge skemaet var der to biologitimer og to geografiti-mer efter hinanden. Jeg havde inden min ankomst til Færøerne fået oplyst at eleverne ikke var vant til at arbejde i grupper. Jeg ville derfor udfordre eleverne, og give dem noget mere medbestemmelse i form af gruppearbejde.

Undervisningen var planlagt som elevstyret undervisning (individuel medbestemmelse). Forløbet kom desværre ikke til at gå som ventet. Eleverne havde rigtig svært ved at arbejde selvstændigt, og slutproduktet endte med at være på et lavt niveau. En af årsagerne til at dette ikke forløb efter hen-sigten kan være, at der er sket en fejllæring.

Rammebeskrivelse

Skolen: Min tredje års praktik har jeg gennemført på Torshavn kommuneskole som åbnede i 1956. Skolen er den største på Færøerne og stadig meget traditionstro. Alle eleverne samles hver dag til morgensang og fælles bøn. Jeg havde indtryk af at alle på skolen, anså dette som en rigtig god start på dagen.

På skolen går der 505 elever og der arbejder i alt 50 lærer. På 1. klassetrin til 7. klassetrin er der to - spor, i 8. og 9. klasse er der fem spor og i 10. klasse går der i alt 60 elever. Årsagen til de flere spor i 8. – 9. klasse skyldes at skolen efter endt 7. klasse modtager elever fra en anden skole i Torshavn.

Alle klasseværelserne er indrettet med whitebord og til hver årgang findes der 25 bærbare computere som kan benyttes i undervisningen. Alle klasselokalerne på skolen, på nær biologilokalet, er meget små, hvilket fører til, at eleverne sidder meget tætte, og som lærer er det besværligt at komme rundt i klassen... Køb adgang for at læse mere

Almen didaktikopgave over geografiforløb i en 8. klasse

[2]
Bedømmelser
 • 07-02-2012
  Virkelig god opgave. Jeg hentede den som inspiration, og den har givet mig mange helt nye indfaldsvinkler og gode ideer til min egen opgave om engelsk for 6. klasse.
 • 18-05-2011
  Super god op omfattende!