Billedkunst for 4 klasse | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 5
  • 887
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2002
  • 17-04-2002

Undervisningsplan: Billedkunst for 4 klasse | Undervisningsforløb

Et undervisningsforløb i billedkunst for 4 klasse om "mennesket".

Indhold

Klassen/skolen
Læringssyn
Undervisningsdifferentiering
Årsplan
Periodeplan
Litteratur

Uddrag

X ligger i X. På skolen er der 465 elever, heraf ca. 60 tosprogede, fordelt på normalklasser fra børnehaveklasse til 9. klasse, 5 specialklasser og 4 amtslige centerklasser for børn med vidtgående fysiske handicaps.
Praktisk-musiske færdigheder vægtes højt i skolens virksomhedsplan, hvorfor rammerne for blandt andet faget billedkunst er særdeles gode (både lokalemæssigt og udstyrsmæssigt). Med hensyn til den internationale dimension deltager skolen forsøgsvis i et EU støttet projekt. Desuden er skolen UNESCO skole med venskabsskoler i Berlin, Stockholm og Warszawa.
Vores praktik skal delvis foregå i 4. b, som vi skal have i billedkunst 2 timer/ugen. Klassen består af 24 elever, hvoraf 2 har anden etnisk baggrund.

Læringssyn
I enhver læringsproces indgår der elever med hver deres forudsætninger, elevernes måde at gøre erfaringer på eller opnå erkendelse - altså en måde at lære noget på. Til sidst kommer så selve undervisningsmidlerne. Dette gør sig også gældende for æstetiske læreprocesser.
Det fremherskende læringssyn indenfor billedkunst er æstetisk læring, og undervisningen handler om at opleve, skabe og analysere. Det æstetiske i læreprocessen er den sanselige erfaring, dvs. det eleverne oplever i verden omkring dem. Men erkendelse er ikke nok i sig selv. Eleverne skal også formulere og kommunikere sansningerne, altså fremstille et produkt, og til slut reflekterer over dette produkt.

Undervisningsdifferentiering
Forskellige undervisningsforløb bygger på forskellige former for læring. Som nævnt ovenfor møder eleverne med forskellige forudsætninger, og læreren skal motivere og inddrage alle i undervisningen. Undervisningen skal differentieres, så den enkelte elevs behov og forudsætninger tilgodeses, og der bliver udfordringer til alle. Alle elever i 4. b kan være med i vores undervisningsforløb uanset... Køb adgang for at læse mere

Billedkunst for 4 klasse | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.