Eksamensopgave om didaktisk årsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 2101
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2002
  • 20-02-2004

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om didaktisk årsplan

Eksamensopgave om didaktisk årsplan.

Vi vælger at placere undervisningen i en 5.kl. med 17 elever. 10 piger og 7 drenge.
Faget er dansk, og der undervises i 6 skematimer om ugen.

Mål:
Målet er at eleverne får stiftet bekendtskab med så mange forskellige emner som muligt, der alle munder ud i at give en bredere samfunds- og kultur forståelse, samtidig med at de danskfaglige færdigheder forbedres. Desuden er det vores mål, at eleverne får en begyndende genreforståelse, og at de bliver bedre til den mundtlige og skriftlige dimension af faget. Disse mål står blandt andet i CKF' en for 4-6 klasse.

Indhold

Klassen:
Mål:
Indhold:
Metode:
Kommentarer knyttet til årsplanen:
To ugers forløb klasseavis.
Uge 17: 6 timer.
Uge 18: Fordybelsesuge.

Uddrag

Indhold:
Året igennem kommer klassen rundt om mange forskellige emner, som gør at mange kundskabs- og færdighedsområder bliver brugt. Bl.a. grammatikkursus, skrivekursus, en masse læsning, billedtolkning, mediekendskab, fremmede kulturer, og mindre filosofiske emner.
Med valg af indhold har vi bestræbt os på at finde emner som forhåbentlig kan virke inspirerende for elevernes videre nysgerrighed, og hvor vi kan ramme flere forskellige videns- og interesseområder.

Metode:
Undervisningen kommer til at foregå med både klasseundervisning, -som oplæg til fælles debat om det pågældende emne , gruppearbejde med tilhørende respons- grupper, selvstændig research, projektarbejder/storylines og fremlægning af producerede materialer. De forskellige metoder skal lære eleverne at der er flere måder at arbejde på.
Læreren fungerer som gruppeleder, vidensformidler og opgavevejleder... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om didaktisk årsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.