Alle Tiders Dansk | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 24
  • 7090
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2000
  • 04-04-2001

Alle Tiders Dansk | Læremiddelanalyse

En analyse og gennemgang af undervisningsmaterialet Alle Tiders Dansk.

Problemformulering
Vi har valgt at arbejde med læsebogssystemet Alle Tiders dansk, nævnt i opgaven som ATd.
I vores opgave er vægten lagt på analysen af læsebogssytemet samt uddybning af teorien. Til brug for dette har vi støttet os op af Gorm Uhrensholts bog "Læsning i skolen".

- Gør ATD hvad de siger de gør i praksis? - vi spørger en lærer, en forældre og en elev.
- Tager ATd højde for de forskellige referencerammer børnene møder op med og fortsat har?

Vi er klar over, at der findes andre holdninger end Gorm Uhrensholt til den holistiske læseprocesteori, men har valgt at koncentrere os om denne ene.

Kommateringssystem: Gammeldaws (med tre kugler, skum og syltetøj)

Indhold

Problemformulering
Indledning
Præsentation af materialer
Oplevelsesbog
Aktivitetsbog
Lærervejledning
Bogstavkort
Læseprocesorienteret bestemmelse
Undervisningen
Hvordan virker Alle Tiders dansk i praksis?
Eleven
Forælderen
Læreren
Anmeldelser af Alle Tiders dansk:
Læseprocesteori
Forudsætninger for læseudvikling.
Skolebegyndere før og nu.
Specialundervisning
Normalfordeling
Indlæringsprincipper
Læseprocesteorier generelt
Affektive læseteorier
Sekventielle læseteorier
Holistiske læseteorier
Udviklingsteorier
Pædagogisk praksis.
Fælles referenceramme
Konklusion
Kildeliste

Uddrag

Indledning

Lad det være sagt med det samme – Det har ikke været let at finde de store kritikpunkter af det system, vi har valgt: ”Alle Tiders dansk”.
Vi har spurgt brugere af systemet: En elev, en forælder og en lærer(som oven i købet var med til at afprøve systemet i sin tid). Vi har set på anmeldelser af systemet. Vi har holdt systemet op imod den holistiske teori, som det bekender sig til. Og det må siges: Der er en god harmoni mellem teori og praksis. De fire forfattere opfylder deres mål; de gør hvad de har sat sig for at gøre. De er tro mod den holistiske teori. Der er en god og meget lettilgængelig lærervejledning. Den adspurgte forælder (til to elever, der har brugt Atd, en tidligere og en nuværende) mener systemet har givet hende to superlæsere. Endelig synes eleverne selv at materialet har været rigtig godt... Køb adgang for at læse mere

Alle Tiders Dansk | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.