Alkohol og kroppen i biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 18
  • 5898
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2006
  • 04-09-2006

Eksamensopgave, Læremiddelanalyse: Alkohol og kroppen i biologi

Eksamensopgave i biologi om alkohols indvirkning på kroppen med læremiddelanalyse af undervisningsmateriale.

Problemformulering

• Hvilke indvirkninger har alkohol på kroppen og hvilke konsekvenser har det for sundhedstilstanden for den enkelte?

• Hvordan kan man arbejde med alkohol som et emne i folkeskolens biologiundervisning?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Opgavens struktur 2
Begrebsafklaring 3
Fremstilling af alkohol 3
Alkohol og kroppen 3
Hvordan måles alkohol i kroppen? 3
Alkohols absorption, distribution og metabolisering i kroppen 4
Alkohols indvirkning på nervesystemet 5
Alkohols indvirkning på organer 7
Bugspytkirtlen 7
Leveren 8
Afhængighed af alkohol 8
Hjernens belønningssystem 9
Hvordan bliver kroppen afhængig af alkohol? 9
Selektion og arvelighed 10
Didaktiske overvejelser 11
Forslag til aktiviteter i biologiundervisningen 12
Analyse og vurdering af undervisningsmateriale 13
ny biologi 2 13
Bios – grundbog b 15
Sammenligning 16
Sammenfatning og konklusion 17
Litteraturliste 18
Internetadresser 18
Figurer 18

Uddrag

Indledning
Alkohol ses og anvendes i utallige former rundt om i verden. I den kemiske industri bruges alkohol som opløsningsmiddel ved fremstilling af parfume, sæbe, shampoo og lignende, og i Brasilien kører mange biler på alkohol i stedet for benzin. Man har kunnet spore alkoholpåvirkede silkehaler som følge af den store mængde gærede bær de indtager, og så er alkohol i høj grad også kendt som rusmiddel blandt mennesker.
I Danmark er alkohol det mest udbredte rusmiddel. Alkohol indtages i alle samfundslag og af mennesker i alle aldre. I Danmark i dag har tre ud af fire haft deres alkoholdebut som 14-årige, og de danske unge hører til dem, der drikker mest i hele Europa.1 Tallet er dog faldet igennem de seneste år, som resultat af fokus på området.2 Arbejdet med alkohol i folkeskolens biologiundervisning rummer en række potentialer. Det er muligt at styrke elevernes viden indenfor blandt andet miljø og sundhed. Desuden er der i arbejdet med alkohol mulighed for at inddrage et dannelsesmæssigt aspekt i biologiundervisningen samt styrke elevernes handlekompetence i deres omgang med og tanker om alkohol. Derfor er emnet alkohol oplagt at udforske nærmere.

Opgavens struktur:
Opgaven vil være bygget op omkring 5 overordnede afsnit: Alkohol og kroppen, afhængighed af alkohol og et afsnit om selektion og arvelighed. De tre første afsnit indeholder en biologifaglig gennemgang af de valgte fokusområder. Herefter er der et afsnit med didaktiske overvejelser og forslag til aktiviteter i undervisningen. Her henvises til egne tanker om emnets relevans i folkeskolens biologiundervisning, samt til fælles mål. Afslutningsvis vil jeg i afsnittet analyse og vurdering af undervisningsmateriale beskæftige mig med to bogsystemer til biologiundervisningen i folkeskolen.

---

Analyse og vurdering af undervisningsmateriale
I det følgende vil jeg lave en sammenlignende analyse af, hvordan systemerne Ny biologi og BIOS lægger op til arbejdet med emnet alkohol. Derefter vil jeg vurdere, om de to bogsystemer rummer tilstrækkeligt med muligheder for at lave en kvalificeret biologiundervisning om alkohol og afslutningsvis give et bud på, hvordan supplerende materiale kunne indgå.

Ny biologi 2
Systemet som er fra 1996 og udarbejdet til 7. og 8. klasse, består af en elevgrundbog, en arbejdsbog og en lærervejledning. Der har desværre ikke været muligt, at fremskaffe arbejdsbogen, så denne vil ikke indgå i analysen. Grundbogen indeholder et kortfattet afsnit om emnerne alkohol og tobak, hvoraf alkoholdelen fylder en side. Afsnittet beskriver overfladisk, hvad alkohol er, og hvordan øl fremstilles. Desuden behandles alkohols virkning på kroppen. Der gives en kort beskrivelse af, hvordan alkohol virker på nervesystemet, hvordan alkohol påvirker de indre organer, og hvordan... Køb adgang for at læse mere

Alkohol og kroppen i biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.