Børn af forældre med alkoholproblemer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 5. semester
  • Andet
  • Godkendt
  • 15
  • 4344
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2000
  • 12-11-2001

Børn af forældre med alkoholproblemer

Hvad sker der når forældre til børn har alkoholproblemer?

Indledning:

I dag stilles pædagogen over for nye typer af opgaver, der ikke kan behandles som indkøringsproblemer. Risikobørn møder med en belastet og svagere baggrund og dermed dårlig mulighed for at leve op til de krav som sfo'en og skolen stiller. Samtidig med at samfundet gennem disse instancer stiller større og større krav til barnet om tilegnelse af kvalifikationer, er det nødvendigt at arbejde med en forebyggende indsats overnævnte steder, der kan hjælpe børnene i deres udvikling.

Jeg vil fokusere på de børn der har behov for en særlig indsats. For at kortlægge hvordan man kan hjælpe disse børn, må jeg vide hvor de kommer fra, hvilke problemer de har og hvordan man kan identificere dem.

Jeg vil møde risikobørn i sfo'er og folkeskolen, og derfor finder jeg det relevant at undersøge hvilke problemer, der er forbundet med at være pædagog for sådanne børn, og hvordan jeg kan støtte dem i deres udvikling.

Der er mange forskellige årsager til at børn kategoriseres som risikobørn .Jeg vil begrænse mig til at beskæftige mig med børn af alkoholikere, der går i sfo og folkeskolen.

Problemformulering
Hvordan er mulighederne for som pædagog, at hjælpe og støtte risikobørn? Hvilke familie- og opdragelsessituationer kommer børnene fra?

Indhold

Indledning
Problemformulering side 1
Hvilke risikobørn er der og hvilke vil jeg fokucere på ? side 1
- børn med særlige behov
- truede børn
- problemgruppen
Hvor mange risikobørn er der ? side 3
Hvilke særlige behov har børn af forældre med alkoholproblemer side 3
Normalitet .side 4
Børn i familier med alkohol side 5
Om alkoholikere side 6
Modstandsdygtighed side 7
Familiens situation/opdragelsessituation side 8
Hvordan er muligheden for at støtte disse børn som pædagog ? side 10
- Pædagogen som mulig kompensation
- Barnets integration i sfo'en
- Pædagogens mulighed for at sikre at udviklingen går den rigtige retning
Konklusion side 12
Litteraturliste side 14

Uddrag

Børn med særlige behov

"Gruppen af børn med særlige behov omfatter alle de børn, der i deres udvikling udsættes for psykosociale belastninger af en eller anden art uden at være istand - på det pågældende tidspunkt - at reagere hensigtsmæssigt over for disse belastninger. For langt de fleste børn lykkes det imidlertid at udvikle en tilstrækkelig modstandskraft til, at de kommer over krisen og belastningen - måske ud fra egne ressourcer i samspil med et givende socialt miljø omkring dem....Disse børn udsættes for midlertidige kriser i familien der ofte er af forbigående karakter."

Truede børn

"Truede børn drejer sig om børn, der har været udsat for en eller flere alvorlige belastninger; men har været det på et tidspunkt og under omstændigheder, der har gjort, at disse skader ikke har sat sig som varige skader. De er omtalt som "behovsbørn". Det er ofte iagttageligt som børn, der har integrationsproblemer, det vil sige tilpasnings- og trivselsproblemer.....De vil ofte være synlige for offentlige myndigheder som børn, der kræver en særlig indsats.De kan udbedre skaderne på basis af deres modstandsdygtighed. Men børn fra denne gruppe kan også udvikle mere dybdegående problemer, bl.a. afhængig af den støtte de får. "... Køb adgang for at læse mere

Børn af forældre med alkoholproblemer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.