Alkohol i folkeskolen | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 9
  • 2301
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2005
  • 10-07-2009

Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Alkohol i folkeskolen | Eksamensopgave

Eksamensopgave i fysik/kemi om alkohol i folkeskolen – med tilhørende undervisningsplan til 9. klasse.

Problemformulering
Alkohol (ethanol) er et spændende kemikalie. Vi møder det i dagligdagen i form af øl, vin og spiritus. Men Alkohol er meget mere end det, vi tror. Alkohol fylder meget i de vestlige kulturers bevidsthed og hverdag. Det er det skrappeste lovlige rusmiddel i en stor del af verden. Ikke mindst i Danmark føler vi, en forbindelse mellem vores kulturbaggrund og alkohol, særligt i form af øl og snaps. Undrer vi os overhoved over, hvad alkohol egentlig er? Hvorfor bliver den kaldt for ethanol? Hvad er en carbonhydrid og hvad er den opbygget af? Hvad er en hydroxygruppe og en hydroxyforbindelse? Hvad er det, der bliver kaldt for en funktionelgruppe? Der er flere alkoholer og de kan alle navngives ved hjælp af IUPAC reglen. Hvad går denne regel ud på og hvordan navngives de? Hvordan er alkoholer opbygget? Hvad er en primære, sekundære, tertiære alkohol og hvad er forskellen på disse? Udover til de fine lejligheder og ugernes fredage, hvad anvendes alkoholer så ellers til? Hvordan fremstilles alkoholer? Hermed afsluttes rapporten med, - Alkohol, som mad og drikke, kemisk set. Hvordan kan man introducere emnet for en 9. klasse?

Indhold

Indledning/Begrundelse:
Problemformulering:
Litteratur:
Forslag til mindst 3 eksperimenter:
Organisk kemi:
Introduktion til alkoholer:
Alkohols volumen og massefylde:
Alkohol, som mad og drikke, kemisk set:
Didaktiske overvejelser: Alkohol i hverdagen
Konklusion:
Undervisningsplan:

Uddrag

Indledning/Begrundelse:

Fra Fælles Mål i forbindelse med "Fysikkens og kemiens verden ved vi, at formålet med undervisningen i faget fysik/kemi er at få børn til at:
- kende til enkle modeller, herunder forestillingen om, at alt stof er opbygget af partikler. Modeller spiller en meget væsentlig rolle inden for naturfagene. Elevernes arbejde med modeller, deres nytte, men også deres begrænsninger. Dette er vigtigt i bestræbelserne på at give eleverne et reelt indtryk af, på hvilken måde naturfagenes beskrivelser og resultater bliver til.

- beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser samt enkle træk i det periodiske system.
- at de tilegner sig viden og indsigt i naturfaglige forhold med henblik på at kunne forstå og vurdere ideer og synsvinkler, der er en central del af vores kultur.

Dette er en nødvendig forberedelse til livet i et moderne samfund, hvor den enkelte skal være i stand til at deltage ansvarligt i samfundets demokratiske processer.

---

Undervisningsplan:
Planen er for 9. klassetrin og varigheden er 7 moduler af 2 lektioner.

1. modul: Hvad er alkohol:
Lærerstyret samtale: Al den alkohol eleverne typisk vil kende er ethanol. Dette ord kan eleverne genkende fra organisk kemi. Læreren forklarer navngivningsregler for alkoholer.
Elevøvelse: Byg alkoholer: Formålet er, at eleverne får visualiseret alkoholers opbygning og struktur. Derudover skal eleverne øve sig i navngivning af simple alkoholer.

2. modul: Alkoholers egenskaber:
Elevforsøg: Sammenlign alkoholer. Formålet er, at eleverne opdager forskellige alkoholers egenskaber. Derudover bliver de trænet i laboratoriearbejde... Køb adgang for at læse mere

Alkohol i folkeskolen | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.