Alkohol | Didaktiske overvejelser | Evaluering | Kemi | 7-9. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 17
  • 4274
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 26-01-2012

7.-10. klasse, Eksamensopgave: Alkohol | Didaktiske overvejelser | Evaluering | Kemi | 7-9. klasse

Eksamensopgave i kemi om alkohol med didaktiske overvejelser til evaluering om undervisning til 7-9. klassetrin om alkohol. Som bilag i opgaven er der øvelser, der kan bruges i undervisningen om alkohol.

Problemformulering

- Hvordan kan alkoholmolekylets opbygning forklare observerede fænomener vedr. volumen (polaritet, og intermolekylære kræfter) og koge-/frysepunkt?

- Hvorfor får man tømmermænd?

Hvordan kan man i kemi planlægge, udføre og evaluere undervisning i forhold til elevernes hverdagserfaringer, og hvad opnås der ved dette?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Introduktion til alkoholer 1
Alkohols fysiske egenskaber 3
Alkohols opløselighed i vand 4
Alkohols volumen og massefylde 5
Tømmermænd 6
Didaktiske overvejelser 8
Litteratur 10
Bilag 1 for søg om Alkoholgæring 11
Bilag 2 forsøg om Ethanolindholdet i øl og vin 13
Bilag 3 forsøg om Blandning af vand og ethanol og Påvisning af vands polaritet 14
Bilag 4 forsøg om Forbrænding og ånding giver CO2 og H2O 15
Bilag 5 forsøg om Ethanol bliver til ethanal 16

Uddrag

Indledning:

Alkohol er en stor del af hverdagen for mange unge, og de har erfaringer med det på flere planer. Vi mener det er vigtigt, at et forløb om alkohol ikke bliver til en løftet pegefinger eller en skræmmekampagne, mod alkoholens skadelige virkning.

Vi ønsker en mere kemisk og måske lidt distanceret tilgang til stoffet, dog stadig med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer. Skræmmekampagner får eleverne nok af, men der kunne nok ligge en værdifuld debat omkring disse kampagner, og deres effekt på elevernes drikkevaner og syn på alkohol. I denne opgave vil vi beskæftig os med hvad alkohol er og se nærmer på opbygningen.

Didaktiske overvejelser:

En god undervisning, kræver planlægning og her handler det i bund og grund om at kende eleverne og om at tage afsæt i deres forudsætninger og potentialer. Læreren skal være bevidst om de faglige mål og have kendskab til det faglige indhold, Det skal være sådan, at didaktikken og den praktiske undervisning hænger sammen. Man må som lærer, gøre sig nogle teoretiske og didaktiske overvejelser, hvor man inddrager såvel forsøg som teori.

Målet med emnet alkohol, er at eleverne med udgangspunkt i deres hverdagserfaringer og i arbejdet med emnet skal bliver i stand til at opstille, udføre og evaluere forsøg og forstå teorien omkring dem. Dette vil forhåbentligt medvirke til en indsigt i alkohol og give et grundlag for, at arbejde med organisk kemi siden hen... Køb adgang for at læse mere

Alkohol | Didaktiske overvejelser | Evaluering | Kemi | 7-9. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.