Alkohol | Undervisningsforløb | Fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 6
  • 1666
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2002
  • 26-01-2012

7.-10. klasse, Semesteropgave: Alkohol | Undervisningsforløb | Fysik/kemi

Semesteropgaven i fysik/kemi tager udgangspunkt i et undervisningsforløb til en 9. klasse i emnet alkohol, og indeholder ligeledes et kapitel om fagdidaktikken i faget.

Indhold

Undervisningsforløb:
Valg af emne
Valg af indhold
Fokuspunkter
Status
Kriterier for god fysik/kemi undervisning
Mål
Undervisningsdifferentiering
Undervisningsplan
1. og 2. lektion
3. lektion
4. og 5. lektion
6. lektion
7. og 8. lektion
9. lektion
10. og 11. lektion
12. lektion
Fremlæggelser
Ekskursion
Evaluering
Elev-referat
Litteraturliste – med relevante forsøgs og tekst

Uddrag

Valg af indhold
Indholdet i emnet om alkohol er valgt med det formål, at eleverne gennem forskellige indfaldsvinkler til alkohol, gør erfaringer med, og får forståelse af nogle grundfænomener. Dette skal ses i relation til hverdagen og skal være et samspil mellem teori og praksis. Indholdet er desuden valgt med udgangspunkt i formuleringerne fra faghæftet om problemløsning og arbejdsmetoder, som lægger vægt på at eleverne er i stand til at arbejde med informationer fra dagligdagen, som indeholder fysik/kemi-faglige udtryk. Endvidere skal eleverne beskrive enkle løsningsmetoder, kende til problemløsning som et element i arbejdet med fysik/kemi og anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af fysik/kemi relaterede problemer.

---

Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering er en integreret del i den konstruktivistiske tankegang, og fremtræder derfor i undervisningsforløbet ikke som et særskilt punkt, men som et princip for tilrettelæggelsen af hele undervisningen. Der veksles mellem forskellige teknikker, værktøjer og strategier for at vække alle eleverne interesse. Undervisningen skal være en fornøjelse, noget givende, en forståelse af, at man kan lære på mange forskellige måder, men en differentieret undervisningsform er ikke et nyt koncept, den indeholder dybest set den undervisningsform som gode lærere altid har gjort.

Undervisningsplan
Vi har valgt at lave en undervisningsplan, bestående af 12 lektioner, som er fordelt på en dobbelttime tirsdag og en enkelttime torsdag... Køb adgang for at læse mere

Alkohol | Undervisningsforløb | Fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.