Eksamensopgave om algebra og talforståelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 2089
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2006
  • 05-10-2006

Eksamensopgave om algebra og talforståelse

Eksamensopgave i matematik om algebra og talforståelse i indskolingen.

Problemformulering
Kan Piagets teori for udvikling af børns talforståelse bruges i dag, og hvilke aktiviteter fremmer denne talforståelse?

Indhold

Indledning/Emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
Elevernes forudsætninger 2
Teoretiske overvejelser 3
Piaget 3
Vygotsky 4
Aktiviteter 5
Konklusion 6
Perspektivering 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning/Emnebegrundelse
I de første år i skolen er der mange begreber, som de nye elever skal have styr på. Tal bruges i børnesange, lege og andre aktiviteter, og er desuden rigt repræsenteret i samfundet udenfor skolegården, hvor vi regner med tallene som den største selvfølgelighed. Vi er interesserede i dette emne, fordi en vellykket talforståelse er fundamentet, som hele den matematiske forståelse bygges på – tallene er fagets byggeklodser, ligesom ordene er det i skolens danskundervisning. Derfor er det meget vigtigt, at eleverne fra folkeskolens start får et fortroligt forhold til tallene. Vi har valgt at beskrive nogle aktiviteter, som vi finder brugbare i forbindelse med arbejdet med talforståelse i indskolingen, fordi vi mener, det er vigtigt, at eleven som udgangspunkt får en grundlæggende introduktion i matematikkens verden. Det overordnede mål for disse aktiviteter er, at eleven erkender, at antal er en størrelse, der kan konstrueres på forskellig vis med fingre, talesprog og skriftsprog (symbolsprog), og både det mundtlige og skriftlige kan udvikles til et fælles sprog, alle forstår... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om algebra og talforståelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.