Algebra og modellering | Modulopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 1799
  • PDF
  • 2011
  • 01-05-2012

Algebra og modellering | Modulopgave

Modulopgave om algebra og modellering.

Besvarer:

1) Du skal foretage en aktiv, matematisk modelbygning på baggrund af et udsnit af virkeligheden. Når du har fundet frem til en eller flere matematiske modeller ved at sortere og simplificere det udvalgte udsnit af virkeligheden, skal du vurdere din model (f.eks. i forhold til definitionsområde, grænsetilfælde, troværdighed, simplificeringer mm.) og til slut komme ind på, hvordan modellen kan bruges som beslutningsgrundlag i udsnittet fra den virkelige verden.

2) Endvidere skal du udarbejde en skitse til et kort undervisningsforløb til 4.-5. eller 6. klasse, hvor du arbejder med følgende trinmål:
- opstille, behandle, afkode og analysere enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger, diagrammer (modelleringskompetence)
- kende til eksempler på brug af variable, bl.a. i formler, enkle ligninger og funktioner
- se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel

Underviserens kommentar

Rigtig godt undersøgelsesarbejde! Et klassisk eksempel på matematisk arkæologi, hvor du finder ud af, hvilke tal og regler, der ligger bag de poppede overskrifter – og dermed påvirker vores holdninger og politikernes beslutninger.
Meget overbevisende konklusion og grundigt arbejde med undersøgelse, dataindsamling, beregninger og antagelser.

Forfatterens kommentar

Ville nok uddybde opgave 2 lidt mere, med henblik på elever som har opstartsproblemer, eller er hurtig færdig.

Indhold

Opgave 1)
Folkeskolelæreren vs. pædagogens arbejdstid.
Voksen-barn tid fordelt hos folkeskolelæreren og børnehavepædagogen.
Opsamling
Opgave 2)
Mål i børnehøjde: hvad koster det at få en hund det første år?
Emneforløb til 5 klasse.

Uddrag

At en lærer bruger 37 % af sin samlede arbejdstid på undervisning lyder som et lavt tal. Og det medierne meget fokusere på at eleverne lærer for lidt. Selvom en lærer brugte mere af sin arbejdstid på undervisning, vil en lektionens str. ikke blive længere, og klassernes str. vil ikke blive lavere, så der vil stadig kun være ca. 2 min pr elev. Jeg mener at hvis der skal gøres noget for folkeskoleeleverne skal lære mere, skal klasserne være mindre for dermed vil voksen-barn kontakten være større minutmæssigt, og det tror jeg rykker mere end at lærerne skal undervise flere timer. Gør klassestørrelserne mindre og undervisningskvaliteten vil blive bedre.

Angående den matematiske undersøgelse på pædagogens arbejdstid synes jeg at undersøgelse virker lidt for lille. Selve skemalægningen af pædagogens tid er opgjort på en arbejdsdag på en pædagog. Selvom det måske er et ret godt udgangspunkt, tror jeg måske også det ville være rart med en større antal arbejdsdage og... Køb adgang for at læse mere

Algebra og modellering | Modulopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.