Aktivt medborgerskab i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 15
  • 7157
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2007
  • 11-04-2007

Undervisningsforløb, Studieprodukt: Aktivt medborgerskab i samfundsfag

Opgave i samfundsfag om aktivt medborgerskab.

Opgaven handler om demokrati og politisk deltagelse med fokus på social integration af nydanskere i globaliseringsperspektiv.

Indhold

1) Indledning
2) Problemformulering
Danmarks demokratiske status dengang og nu
Forståelse af begrebet medborgerskab
Medborgerskab ifølge T.H Marshall
Udfordringer til medborgerskabet, EU og udlændinge
Konkret sag
Demokratiske udfordringer, et igangværende projekt
Et nyt medborgerskab
Litteraturliste
Didaktiske overvejelser
SMTTE-model

Uddrag

Problemformulering:
Udgangspunktet i denne korte afhandling (synopsis) er at illustrerer, uddybe hvorledes og hvordan begrebet aktivt medborgerskab vinder indpas i forskellige grupperinger i det danske samfund. Hvordan og hvor det kommer til udtryk i den måde vi udfolder vores liv på i lokalt, nationalt og i globalt perspektiv. Hvordan er demokratiets tilstand og hvor vidt er alle integreret i samfundet som medborgere? I forbindelse med lanceringen af aktivt medborgerskab vil der i afhandlingen indgå en definition af begrebet og en fremtidig anskuelse (medborgerskab i EU regi).
Begrebet aktivt medborgerskab sættes også i politisk kontekst for at aktualisere de påvirkninger og de muligheder vi som borger har gennem politisk handlekraft og initiativ.
Hvad kan individet selv gøre for at markere sig i den demokratiske proces/politiske debat?
Afslutningsvis vil ovenstående indledning danne rammen om overvejelser vi gør os om begrebet i vores kommende virke som ”Folkeskolelærere” og indgå i afsnittet ”didaktiske overvejelser” ud fra den århusianske smittemodel.

---

Didaktiske overvejelser
Samfundsfag ligger op til problemorienteret undervisning med henblik på demokratisk dannelse af eleverne som aktive borgere i demokratiet. Formålet er overordnet set at give eleverne viden om samfundet og forståelse for vigtige forhold i de politiske beslutningsprocesser og institutioner samt også at give eleverne kompetence til at deltage i samfundslivet, politisk dannelse. Mere specifik i ønsket om at bidrage til at eleverne udvikler sig til gode medborgere som indgår i fællesskab, tager hensyn samtidig med at fastholde selvstændig stillingtagen og standpunkt.

I faget samfundsfag er ikke udviklet en reel fagdidaktik9. Flere samfundsdebatører og historikere... Køb adgang for at læse mere

Aktivt medborgerskab i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.