Semesteropgave om aktivt medborgerskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 15
  • 7247
  • PDF
  • Århus Dag- og Aftenseminarium
  • 2007
  • 11-04-2007

Undervisningsforløb: Semesteropgave om aktivt medborgerskab

Semesteropgave i samfundsfag om aktivt medborgerskab.

Semesteropgaven handler om demokrati og politisk deltagelse med fokus på social integration af nydanskere i
globaliseringsperspektiv.

Indhold

1) Indledning
2) Problemformulering
Danmarks demokratiske status dengang og nu
Forståelse af begrebet medborgerskab
Medborgerskab ifølge T.H Marshall
Udfordringer til medborgerskabet, EU og udlændinge
Konkret sag
Demokratiske udfordringer, et igangværende projekt
Et nyt medborgerskab
Litteraturliste
Didaktiske overvejelser
SMTTE-model

Uddrag

Problemformulering:
Udgangspunktet i denne korte afhandling (synopsis) er at illustrerer, uddybe hvorledes og hvordan begrebet aktivt medborgerskab vinder indpas i forskellige grupperinger i det danske samfund. Hvordan og hvor det kommer til udtryk i den måde vi udfolder vores liv på i lokalt, nationalt og i globalt perspektiv. Hvordan er demokratiets tilstand og hvor vidt er alle integreret i samfundet som medborgere? I forbindelse med lanceringen af aktivt medborgerskab vil der i afhandlingen indgå en definition af begrebet og en fremtidig anskuelse (medborgerskab i EU regi).
Begrebet aktivt medborgerskab sættes også i politisk kontekst for at aktualisere de påvirkninger og de muligheder vi som borger har gennem politisk handlekraft og initiativ.
Hvad kan individet selv gøre for at markere sig i den demokratiske proces/politiske debat?
Afslutningsvis vil ovenstående indledning danne rammen om overvejelser vi gør os om begrebet i vores kommende virke som ”Folkeskolelærere” og indgå i afsnittet ”didaktiske overvejelser” ud fra den århusianske smittemodel... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om aktivt medborgerskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.