Tysklands position før og under 1.verdenskrig

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 17
  • 6464
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2000
  • 18-11-2000

Tysklands position før og under 1.verdenskrig

Opgave om 1. verdenskrig og Tysklands position før og under 1. verdenskrig.

Problemformulering
Emne: verdenshistorie – 1. verdenskrig

Hvordan var Tysklands position under 1. verdenskrig ?
· Hvordan var Tysklands forhold til de andre Europæiske lande inden krigen ?
· Hvordan/hvorfor startede krigen ?
· Hvordan så Tyskland sine muligheder for at vinde krigen ?
· Hvorfor kom freden i 1918 ?

Indledning
Motivationen for at arbejde med første verdenskrig som en del af afløsningen af verdenshistorien skyldes, at der her ligger mange spørgsmål, som vi har ønsker at få besvaret.

På et overordnet plan, kan det være svært at sætte sig ind i den manglende forståelse blandt de enkelte landes ledere, af at overgangen fra det imperialistiske til det industrialiserede samfund, også måtte få betydning for grundlaget af krigsførelse. Den teknologiske udvikling skabte et behov for nye militærstrategier.
Det er svært at forstå, hvordan befolkningen i de forskellige lande kunne acceptere de millioner af meningsløse ofre og faldne soldater. Hvordan kunne man tillade en så resultatløs krig, hvor de militære erobringer på fire år var noget nær ikke eksisterende.

Vi har valgt at begrænse os til at se på Tysklands position under første verdenskrig, da landet udviklede sig fra, at være en stærk central magt til en nation i knæ.
Vores historiesyn ligger til grund for denne undren, da vi mener at der må være en dybere liggende årsagssammenhænge bag denne krig end blot en tilfældig kædereaktion.

Tidsmæssigt trækker vi trådene tilbage til afslutningen af den fransk-tyske krig i 1871 og frem til fredsslutningen i 1919.

Af materialer har vi anvendt et bredt udvalg af litteratur om første verdenskrig. Materialet er fundet på Internettet, på Amtscentralen og på biblioteket. Vi startede med at læse generelt om krigen for at få et rimeligt overblik, hvorefter vi gik mere specifikt ind i de enkelte problemstillinger og fandt materiale med tilhørende kilder til dette.

Opgaven er opbygget kronologiske med Tysklands position som den røde tråd.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Årene op til 1. verdenskrig 3
Landene i Europa i årene op til 1. verdenskrig 4
Tysklands forhold til Østrig-Ungarn og Rusland efter 1871 4
Tysklands forhold til England efter 1871 6
Alliancer 6
Franz Ferdinand inspicere Sarajevo 7
Krigsudbruddet 7
tungindustrien og nye opfindelser 9
Skyttegravskrigen 9
Tysklands muligheder for at vinde krigen 9
Den tyske indenrigssituation i årene op til fredsslutningen 9
Freden på Østfronten - Brest-Litovsk freden 3.3 1918 10
Tysk offensiv på vestfronten - Sidste mulighed for at vinde krigen? 10
Våbenhvilen på vestfronten
Freden i 1918 12
Fredskonferencen i Paris 12
Versailles - traktaten 12
De tyske reaktioner på freden 13
Det totalt nederlag til Tyskland 13
Freden
Konklusion 14
Kilder

Uddrag

Årene op til 1. verdenskrig
Imperialismens tidsalder (1870-1914) prægede Europa i årene op til 1. verdenskrig, hvor flere stater prøvede på at opbygge, udvide og styrke deres imperier. Denne tid bar præg af kapløb om kolonier, men også af konkurrence om økonomisk og politisk indflydelse i så store områder som muligt. Der var synlige tegn på rivalisering mellem stormagter, og de kom til udtryk i konkurrencen om kolonierne. De enkelte lande benyttede sig af oprustning af soldater og våben, men også udbygning af transportsektoren og med en øget satsning på uddannelse, organisation m.m. Der blev brugt forskellige midler internt i landene, i kampen om at opnå den bedste konkurrenceevne;

indoktrinering, propagandaplakater, nationalistiske taler mv. var en del af befolkningernes hverdag, da vigtige konkurrenceparametre kunne påvirkes af denne vej. Befolkningens størrelse, samfundets økonomiske potentiale, det politiske systems effektivitet og regeringens opbakning i befolkningen var vigtige succeskriterier i alle landene, selvom de var på mange områder var meget forskellige. (Kilde 4, s.179-181)

Landene i Europa i årene op til 1. verdenskrig
Rusland tabte i 1905 en krig mod Japan, hvor de havde håbet på at kunne få adgang til Stillehavet. I stedet vendte de blikket mod vest, hvor de ønskede at få adgang til Middelhavet fra de slaviske lande på Balkan, og her følte russerne specielt et racemæssigt fællesskab med serberne.

Tyskland bestod i 1914 af 25 lande og fristæder i ét samlet kejserrige, hvor Wilhelm 2. var kejser over Tyskland og konge over Prøjsen. Otto von Bismarck var prøjsisk rigskansler, og det var ham, der samlede alle de små lande til ét rige og gjorde Wilhelm 2. til tysk kejser. Tyskland, som blev skabt i 1871 efter at have vundet en krig mod Frankrig, var Europas nye stormagt, og det var verdens stærkeste militærmagt. Tyskland havde opnået store områder i Afrika samt en del øer i Stillehavet, men de havde ikke, som de drømte om, et stort kolonirige. Kolonierne var vigtige, da industrilandene fik deres råstoffer herfra, og de underudviklede lande kunne blive fremtidens kunder... Køb adgang for at læse mere

Tysklands position før og under 1.verdenskrig

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.