Afgrænsende og begrænsende kommunikation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 7
  • 2019
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2012
  • 28-06-2012

Eksamensopgave: Afgrænsende og begrænsende kommunikation

Eksamensopgave i psykologi.

Overordnet tema kommunikation. Kort redegørelse af grundtræk ved kommunikation, hvorefter analyse af Schibbyes begreber om afgrænsende og begrænsende kommunikation, hvorefter nogle få perspektiver på problemstillingen.

Mest Anne Lise Lövlie Schibbye (inspireret af G.H. Mead) og lidt Mads Hermansen og Anita Woolfolk.

Underviserens kommentar

Meget selvreflekterende og gennemarbejdet

Indhold

Problemformulering 1
Case 1
Redegørelse af kommunikation 2
Afgrænsende og begrænsende kommunikation 3
Grænsesætning i forhold til casen 4
Betydning af det relationelle i kommunikation 4
Andre vinkler og perspektiver på casen 5
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Problemformulering
På hvilken måde kan man skabe en god kommunikation, som er afgrænsende for barnet og hvordan har relationen betydning for kommunikation?
Jeg vil starte kort at beskrive min case, for så at kort at redegøre for nogen grundlæggende antagelser i kommunkation og kommunikationstrekanten. Bagefter vil jeg belyse min problemstilling ud fra Anne-Lise Schibbyes begreber om afgrænsende og begrænsende kommunikation. Derefter vil jeg analysere og diskutere betydning af det relationelle i kommunikation i forhold til min case. Til sidst vil jeg konkludere og perspektiver.

Case
Steven er en dreng som har svært ved at sidde stille på stolen. Han laver sine egne regler og forlader undervisning når det passer ham. Han har svært ved at koncentrere sig i længere tid ad gangen og kan ikke se en mening med det at gå i skole eller i det hele taget at lave noget i skolen. Eleven bliver ikke påvirket af det læreren siger og virker til at være ligeglad med læreren og skolen. Han har dog en høj status klassen fordi han er god til at spille fodbold og har det godt socialt. Fra en idrætstime oplevede jeg, at Steven pjattede meget i idrætsundervisningen og ikke tog undervisningen seriøs. Derfor forbød jeg ham i at pjatte og sagde at hvis han ikke stoppede måtte han sætte sig over til min praktiklærer, eleven stoppede ikke, og jeg måtte derfor tage konsekvensen af mine ord sende ham over til min praktiklærer og holde ham ude i de næste resterende øvelser.

Redegørelse af kommunikation
I mit redegørende afsnit om kommunikation har jeg valgt at bruge Hermansen (2004), da han både forklare de mest grundlæggende ting for kommunikation og samtidig forsøger at koble det til lærerarbejdet. Der er ifølge ham fem grundlæggende antagelser i forhold til kommunikation, som jeg meget kort vil redegøre for.
1. Man kan ikke ikke-kommunikere. Man siger noget ved sin kropsholdning, gestik osv. Altså siger man noget, også ved ikke at sige noget
2. Enhver kommunikation har et indholds- og et relationsaspekt. Som lærer kan man godt tro at man snakker om indholdet, men relationen hos den anden kan godt overskygge indholdet og dermed er det vigtigt i indholdsapekt at medtænke relationen, da den har... Køb adgang for at læse mere

Afgrænsende og begrænsende kommunikation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.