Undervisningsforløb om affald og genbrug

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknik
  • Godkendt
  • 7
  • 1951
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2005
  • 06-03-2006

3.-6. klasse, Semesteropgave: Undervisningsforløb om affald og genbrug

Undervisningsforløb i natur/teknik om affald og genbrug.

Undervisningsforløbet er tilrettelagt til en 6. klasse på baggrund af CKF/fælles mål forventninger om hvad eleverne almindeligvis kan og ved indenfor området ved udgangen af 6.klasse.

Indhold

Formål:
Målgruppe:
Mål for forløbet:
CKF-punkter/fælles mål:
Den nære omverden:
Den fjerne omverden:
Menneskets samspil med naturen:
Arbejdsområder og tankegange:
Kvalitet i undervisningen:
Differentiering:
Lærerrollen:
Statusbeskrivelse:
Timefordeling:
Skitse til forløb
Lektion 1-2: Opstart af kompostfremstilling og sortering af affald
Lektion 3-4 Affald gennem vand
Lektion 5-8: Rensningsanlægget
Lektion 9-10 Genanvendelse
Lektion 11-12: Genbrugspladsen
Lektion 13-14 Fremstilling af genbrugspapir
Lektion 15-16 Afrunding

Uddrag

Formålet med undervisningen i faget natur/teknik er, at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår. Formålet med dette undervisningsforløb ”affald” er at give eleverne kendskab til, at vores ressourcer er begrænsede og forstå begrebet affald i en større sammenhæng. Eleverne skal lære at tænke over
hvad de kassere og gør til affald, mængden af det de kasserer. De skal kende til hvordan man behandler affaldet, herunder hvordan vi slipper af med det. Dette praktiseres gennem elevernes egne observationer, undersøgelser og oplevelser, hvorved de erfare og får indsigt i den affald som forekommer i deres hverdage... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om affald og genbrug

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.