Adfærdsvanskelige børn og Marte Meo metoden

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 7
  • 1930
  • PDF
  • Ribe Statsseminarium
  • 2000
  • 30-11-2001

Afløsningsopgave: Adfærdsvanskelige børn og Marte Meo metoden

Opgaven handler om adfærdsvanskelige børn og Marte Meo metoden.

Opgaveformulering
Vi vil i opgaven finde frem til nogle metoder / redskaber, vha. behaviorismen og Marte Meo, for derigennem at finde ud af hvordan man kan hjælpe børn med adfærdsproblemer i folkeskolen. Samtidig kigger vi på, hvad der skal til for at få forældre og lærersamarbejdet til at fungere. Allerførst vil vi dog prøve at definere hvad en optimal læringsproces indeholder.

Indhold

Indledning 2
Opgaveformulering 2
Optimal læring 2
En situation fra dagligdagen 3
Behaviorismen 3
Generelt 3
Konkret 4
Baglandet 4
Marte Meo metoden 5
Marte Meo metoden på X skole 6
Afrunding 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
Efter at have læst bogen Bimmerbørn, voksede interessen for at vide noget om adfærdsvanskelige børn og hvordan disse takles i folkeskolen. Da vi alle i større eller mindre grad mødte børn med adfærdsvanskelige problemer i vores 1. praktikperiode, opdagede vi, hvor meget de fyldte i den daglige undervisning og hvor meget uroen påvirkede selve læringsprocessen. Vi følte på dette tidspunkt at vi manglede nogle flere redskaber til at hjælpe disse børn med. I det følgende år frem til 2. praktikperiode har vi beskæftiget os med en del teorier i pædagogik og dermed fået en større viden indenfor området.
I forbindelse med vores 2. praktikperiode på X Skole fik vi nys om, at undervisningen i en specialklasse tog udgangspunkt i en metode, der hed Marte Meo. Vi blev nysgerrige , da vi på daværende tidspunkt ikke havde hørt om den før.

Optimal læring
For at opnå den optimale læring er der nogle aspekter der skal være opfyldt. Knud Illeris1 har kaldt dem læringens samspilsprocesser. Nedenstående figur illustrerer samspillet mellem dimensionerne i læringsprocessen. Kognition og psykodynamik er de indre processer i individet. Disse to danner en enhed, som samarbejder med omverdenen.
Alle tre dele skal være i harmoni, før den
optimale læring opnås. Pilene mellem de... Køb adgang for at læse mere

Adfærdsvanskelige børn og Marte Meo metoden

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.