Adfærdsproblemer hos børn og unge

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Lærerstuderende 1. år

Fag

Dansk fællesforløb

Karakter

Ingen givet

Antal sider

14

Antal ord

4350

Filformat

PDF

Udgivelsesdato

22-03-2010

Adfærdsproblemer hos børn og unge

Analyse af Thomas Nordals bog: Adfærdsproblemer hos børn og unge.

Hvilke pædagogiske og videnskabsteoretiske antagelser kommer til udtryk i præsentationen af "Adfærdsproblemer hos børn og unge"?

Lærerstuderende.dk's kommentar
Fremgangsmåde

For at belyse min problemformulering, vil jeg tage fat på at fremstille den metode der ligger til grund for at kunne analysere min tekst. Det sker ved at jeg at orientere mig mod en model for fortolknings metode, der kommer til udtryk i den hermeneutiske cirkel. Dernæst vil jeg præsentere til det værk som Thomas Nordahl er forfatter til. For herigennem at tilveje bringe et overblik over nogle af de temaer som der fremstilles i værket. Derefter vil jeg tage fat på analysen. Jeg går ind i teksten og ser efter de steder, hvor der omtales pædagogiske forhold og videns grundlag. Efter analysen, vil jeg foretage en vurdering i forhold til, hvad jeg kan bruge det til i praksis, og om det kan forbedre praksis. Opgaven afsluttes med en konklusion og svar på problemformuleringen.

Indhold
Indledning
Problemformulering
Fremgangsmåde
Fortolkningsmetode
Introduktion til Nordahl
Fortolkningsanalyse
Vurdering af teksten
Konklusion og sammenfatning

Uddrag
Jeg har valgt at tage udgangspunkt ``Adfærdsproblemer hos børn og unge ``, kapitel 1,2 og 3 af Thomas Nordahl mfl. Min erfaring fra mit arbejde, som børnehaveklasseleder er, det er en af de store udfordringer, at inkludere disse børn, der har adfærdsproblemer. Jeg mangler mere viden indenfor dette område, så jeg kan få en bedre forståelse for den enkelte elev og blive bedre til at takle disse udfordringer. Det er min begrundelse for at tage fat på de pædagogiske og videnskabsteoretiske antagelser, sådan som de kommer til udtryk i (2008)... [læs mere nu]