Undervisningsforløb om acceleration, fart og kraft

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 10
  • 1869
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2003
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb om acceleration, fart og kraft

Et undervisningsforløb i fysik/kemi om acceleration, fart og kraft til en 8. klasse. Opgaven er skrevet lidt hurtigt, da vi var lidt presset inden eksamen.

Indhold

Begrundelse for valg af emnet: 2
Emnets relevans i forhold til CKF'erne og læseplanerne: 3
Fagdidaktiske overvejelser: 3
Klassetrin: 3
Rammefaktorer: 3
Økonomiske forhold: 3
Elevforudsætninger: 4
Lærer- og elevrollen: 4
Undervisningsmateriale: 4
Lærerens overordnede viden inden for kraft, fart og acceleration 5
Undervisningsforløb: 6
Litteraturliste: 9

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt dette emne, da eleverne skal have en grundlæggende forståelse for kraft, fart og acceleration. Da det er fænomener man er udsat for døgnet rundt, uden at tænke mere over dette, denne viden kan bruges i deres opfattelse af verden. Derfor er vigtig at man introduksene emnet på en forståelig måde uden at det bliver abstrakt, altså en grundviden som skal bruges senere i de videregående uddannelser.

Begrundelse for valg af emnet:
I folkeskolelovens formålsparagraf står der at vi skal ”…fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling.”1 Det er altså ikke er nok, at give elever en høj faglig viden i undervisningen. Der er også andre mindre målbare kompetencer, som man skal tage hensyn til. Jeg skal også med baggrund i folkeskoleloven skabe rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, så eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, så de opnår tillid og baggrund for at tage stilling og handle. Desuden skal jeg forbedre eleverne til medbestemmelse og medansvar i samfundet.2
Alt i alt skal eleverne have nogle redskaber for at kunne orientere sig i den høje grad af kompleksitet, vi har i vores samfund, og i denne undervisningsplan skal jeg derfor være opmærksomme på, at give eleverne plads til medbestemmelse og med ansvar, som er medvirkende til deres personlige udvikling.
”Undervisningen skal give eleverne mulighed for at føle glæden ved selv at undersøge og eksperimentere samt opleve at mange problemer af fysiks/kemisk art kan belyses gennem enkle forsøg.”3 Det mener jeg, at planen vil leve op til, da elverne skal lave en del øvelser.
Der står endvidere, at ”Arbejdet skal give mulighed for varierende arbejdsformer og forsøgs aktiviteter.”4 Dette opfyldes også i planen, da elverne både skal arbejde i grupper og have traditionel klasseundervisning... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om acceleration, fart og kraft

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.