5 forskellige analyseniveauer | Noter | Sociologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Individ, institution og samfund
  • Ingen givet
  • 1
  • 282
  • PDF
  • 13-04-2011

5 forskellige analyseniveauer | Noter | Sociologi

Noter til 5 forskellige, sociologiske, analyseniveauer.

Indhold

Niveau 1 er biologisk og fysisk indflydelse på adfærd.
Niveau 2 er den individuelle adfærd.
Niveau 3 er studiet af gruppeprocesser.
Niveau 4 ser samfundet som et omfattende socialt system bestående af individer og grupper, der indgår i sammenhængende sociale institutioner.
Niveau 5. Kulturen (defineret som vidensmodeller, ideer, sociale værdier, opfattelser, symboler og regler for adfærd, der styrer livet i en gruppe eller i et samfund) er her det væsentlige aspekt ved det sociale liv.

Uddrag

Samfundet kan i sociologisk forstand anskues som institutionaliseret adfærd, hvilket kan opdeles på 5 forskellige niveauer:

Niveau 1 er biologisk og fysisk indflydelse på adfærd. Et samfund må her betragtes i sammenhæng med dets fysiske omgivelser, fordi disse mere eller mindre direkte påvirker individernes adfærd. F.eks. indenfor bysociologi har man set på den måde, folk bor på, slum, forstæder, trafikmønstre osv. Fysiske omgivelser der har stor indflydelse på... Køb adgang for at læse mere

5 forskellige analyseniveauer | Noter | Sociologi

[1]
Bedømmelser
  • 05-03-2012
    Ok kunne ikke bruge den til så meget.