Klafki i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 23
  • 8642
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 27-02-2004

Undervisningsplan, Studieprodukt: Klafki i billedkunst

En diskussion af Wolfgang Klafkis kritisk konstruktive didaktiks anvendelighed i konstruktionen af et 3 måneders forløb i billedkunst.

Indhold

1-0 Opgavens opbygning og metode 3
2-0 Praksiserfaringer 3
3-0 Videnssyn og pædagogisk grundsyn 5
4-0 Den professionelle praktiker 8
5-0 Vores didaktiske model 9
6-0 Klafki's kritisk- konstruktive didaktik 11
6-1 Den kategoriale åbning, nøgleproblemer og den solidariske dannelseproces
6-2 Kritik af den kritisk konstruktive- didaktik
7-0 Overvejelser om en undervisningsplan 13
7-1 Mål og indhold
7-2 Almendidaktiske overvejelser
7-3 Undervisningsplanen
8-0 Konklusion og genovervejelser 18
Litteraturliste

Uddrag

I praktikperioden arbejdede vi med udgangspunkt i Klafkis kritisk- konstruktive didaktik. Særlig i billedkunst, i 3. og 4. klasse, hvor vi, med temaet rum og perspektiv satte mål for en nuancering af elevernes rumlige billedforståelse.

Undervejs forholdt vi os til læringsprocessen, vores egen undervisning og til hvordan vores praksisteoretiske forståelse kom i spil. Det har vist sig at være vanskeligt at arbejde med målstyring.

Målene skal i planlægningen i dialog med indholdet og de givne elevforudsætninger. Faldgruppen er at der kun arbejdes med stoffet og at målene trænges i baggrunden. Ud fra de erfaringer forsøger vi at udvikle vores praksisteori og vores oplevelse af hvad god didaktik er. Grundlaget er en fælles fortolkning af relationsmodellen og kategorial dannelse. Den væsentligste fornyelse i forhold til praktikken er at vi prøver at arbejde konkret med et epokalt nøgleproblem.

---

Opgaven er bygget op som en løbende genovervejelse af vores praksisteori . Først ser vi på erfaringer fra praktikforløbet sammenholdt med vores forforståelse før forløbet. Dernæst genovervejer vi vores pædagogiske grundsyn.

Med den optik for øje ser vi på hvordan vi som professionelle praktikere kan udvikle egen praksis og på samspillet mellem praksis, teori og refleksion over egne handlinger. Det fører os frem til en model for vores aktuelle praksisteoretiske forståelse og en diskussion af almendidaktiske begreber.

Inden den aktuelle undervisningsplan kigger vi nærmere på den kategoriale tænkning og dens kritiske momenter. Særlig med henblik på hvordan vi kan tematisere og nedbryde de epokale nøgleproblemer til eksemplariske forløb, tilpasset de enkelte klassetrin og elevforudsætninger.

Er nøgleproblemerne tilstrækkelige og hvordan kommer de øvrige didaktiske begreber i spil? Hvad betyder Klafkis tænkning for fagligheden, for objektiviteten, og for undervisningens ønskede udfald, i form af færdigheder, kundskaber og handlekompetence?

Hvad vil det sige at undervisningen er dialektisk? Og hvad er konsekvensen ved at ophøje målstyring til didaktikkens omdrejningspunkt?

Det er opgavens centrale praksisteoretiske overvejelser.

Undervisningsplanen munder ud i konklusioner og genovervejelser om hvad der er muligt og hvad der er ønskeligt inden for de formelle, teoretiske og praktiske rammer... Køb adgang for at læse mere

Klafki i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.