Kommunikation mellem lærer og elev | 2. årsopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 11
  • 3982
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2007
  • 22-04-2008

Eksamensopgave: Kommunikation mellem lærer og elev | 2. årsopgave

Denne opgave er 2. årsopgaven i idræt og psykologi om kommunikation mellem lærer og elev.

Problemformulering
Hvad gør sig gældende for kommunikationen imellem lærer og elev i idrætsundervisningen, når det er en udfordrende elev?

Indhold

Indledning 3
Metode og fagdidaktiske overvejelser 4
Kommunikationsteori 7
Kommunikativ analyse af hverdagsbeskrivelsen 9
Konklusion 11

Uddrag

Indledning

Idræt er i dag på mange af landets folkeskoler et nedprioriteret fag i forhold til stortset alle andre fag i folkeskolen. Dette kan der være mange grunde til, men ikke desto mindre er det et meget væsentligt fag. Idræt giver nemlig eleverne mulighed for blandt andet at udvikle deres motorik og på det tidspunkt i deres alder hvor det er vigtigst. Idræt kan også være en igangsætter, ift. at introducere eleverne til nye idrætsgrene, som de normalt ikke ville prøve og måske deraf vække deres interesse, derudover er der også sundhedsaspektet og formidlingen af denne. Der er altså mange elementer idrætten kan bidrage med, men dette kræver også at eleverne får formidlet en idrætsundervisning, som er interessant. Man er altså som idrætslærer ansvarlig for at få alle med i undervisningen og tilpasse den i en sådan grad så alle kan være med. I det følgende vil jeg kort beskrive en situation, hvor det netop ikke var muligt at få alle elever med, jeg vil under beskrivelsen kommentere på.
Der er ca. 45 elever samlet, som jeg får delt op 8 på hver bane til kidsvolley. Idet jeg ikke har styr på hvor mange de præcist er, dog ender det med en rest på 4 drenge på den...

---


I den sammenhæng vil jeg i det følgende komme ind på hvilke fagdidaktiske overvejelser jeg havde gjort mig inden selve undervisningen og i løbet af undervisningen, hvor jeg derefter vil beskrive og analysere ovenstående situation fra en psykologisk kommunikativ vinkel. Afslutningsvis vil jeg behandle det idrætsfaglige og psykologiske grundlag, til at begrunde hvad der kunne have gjort anderledes i forhold til min problemstilling... Køb adgang for at læse mere

Kommunikation mellem lærer og elev | 2. årsopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.