Bacheloropgave om årsager til 2. verdenskrig

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Historie)
  • Godkendt
  • 31
  • 10258
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2004
  • 09-04-2004

Bacheloropgave om årsager til 2. verdenskrig

Bacheloropgave i historie om 1. verdenskrig som årsag til 2. verdenskrig

Opgaven starter med en pædogogisk redegørelse for hvorfor det er vigtigt at lære om 1. verdenskrig for at kunne forstå 2. verdenskrig.
Anden del af opgaven handler om de relevante historiske begivenheder der forbinder verdenskrigene.

Problemformulering
Hvordan kan man bibringe eleverne en indsigt i, hvordan historiske begivenheder hænger sammen og derfor må ses i forlængelse af hinanden? Konkret i dette tilfælde hvorfor man ikke kan forstå 2.verdenskrigs opståen uden at forstå 1.verdenskrig og denne krigs forudsætninger.
Samtidig vil jeg undersøge med hvilke undervisningsmetoder man opnår det bedste resultat. Som baggrund for dette aspekt vil jeg kigge nærmere på lærerens rolle og hvordan denne kan være med til at synkronisere skolen og samfundet.

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Historiebevidsthed:
Lærerrollen:
Historiefagets bidrag til elevernes almene dannelse:
Lærerrollen i første del:
Praktikforløbet til første del:
Europas situation før 1. Verdenskrig:
Landenes tilstand før 1. Verdenskrig:
England:
Frankrig:
Rusland:
Italien:
Østrig-Ungarn:
Tyskland:
Balkan:
Magtbalancen flytter sig.
Alliancerne
Sarajevo 1914.
Krigen begynder.
Delkonklusion.
Freden.
Versaillestraktaten.
Tysklands reaktion på freden.
Evaluering af lærerrollen/undervisningsmetoden i første del:
Lærerrollen i anden del:
Praktikforløbet til anden del:
USA gruppen:
England gruppen:
Frankrig gruppen:
Tyskland gruppen:
Efterfølgende diskussion:
Delkonklusion:
Evaluering af lærerrollen/undervisningsmetoden til anden del:
Konklusion:
Litteraturliste.

Uddrag

Jeg vil i denne opgave, skitsere hvad jeg kom frem til i min søgen efter materiale til den periode, der ledte frem til 2. verdenskrig, efter min opfattelse startende med den fransk – tyske krig i 1870-71. Dermed vil opgaven blive en redegørelse for mit undervisningsforløb i de 8 uge, og således i højere grad en eksemplifikation på, hvorledes man konkret i en undervisningssituation i folkeskolen kan og bør perspektivere forskellige historiske perioder, end en minutiøs historisk gennemgang af den valgte periode. Hvilket ikke hører hjemme i folkeskolen, og dermed heller ikke i denne opgave.

Indledning:
Denne opgave er baseret på mine praktikoplevelser i faget historie i min skoleperiode på 3. årgang. Jeg skulle have to timers historie om ugen i en 8. klasse i 8 uger. Af min praktiklærer blev jeg bedt om at lave et undervisningsforløb om 2. verdenskrig. Eleverne havde på forhånd kun et overfladisk kendskab til emnet, væsentligt centreret om holocaust. For mig var det vigtigt, at eleverne gennem min undervisning fik sat deres relative beskedne viden, ind i en større sammenhæng og få bidragede dem et bedre overblik, samtidig med at de fik svar på krigens nok mest interessante spørgsmål, set i et historisk perspektiv: Hvordan kunne det ske? Med andre ord søgte jeg efter en måde, hvorpå jeg kunne undervise i dette emne med inddragelsen af et af de nyere centrale punkter i Klare Mål: historiebevidsthed.

Men i min søgen efter svaret på årsagerne til 2.verdenskrig stødte jeg på vanskeligheder. Jeg kunne nemlig ikke give eleverne nogen ordentlig forklaring på krigens opståen uden at inddrage 1. verdenskrig, især dens afslutning med Versaillestraktaten. Men dette ville savne mening, hvis man ikke samtidig inddrog årsagerne til 1.verdenskrig og dermed situationen i Europa i tiden før, faktisk helt tilbage til den fransk tyske krig 1870-1871... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om årsager til 2. verdenskrig

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.