1 års opgave i praktik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk fællesforløb, Almen didaktik
  • Ingen givet
  • 22
  • 4888
  • PDF
  • Jelling Statsseminarium
  • 2012
  • 14-02-2013

3.-6. klasse, Praktikopgave: 1 års opgave i praktik

Praktikrapport om praktik i en 6. kl. i dansk.

Opgavens fokus: Hvordan planlægger, gennemfører og evaluerer vi en undervisningen, med henblik på, både at udvikle klassens sociale liv såvel som det faglige?

Opgaven kommer ind på SmtteModellen og almen didaktik.

Underviserens kommentar

Opgaven fik meget ros trods lidt erfaring med faget.

Indhold

Indledning side 3
Fokuspunkt side 3
Mit område side 3
Identitesæske side 4
Rap konkurrence side 4
SMTTE-modellen side 4
Analyse side 5
Hvad kan rumlighed i klasselokalet gøre for læring side 7
Konklusion side 7
Litteraturliste side 8
Bilag fra side 9

Uddrag

Indledning
Inden min første praktikperiode gjorde jeg mig utrolig mange overvejelser over det almen didaktiske og det fagdidaktiske, hvad jeg i min praktikundervisning ville tage udgangspunkt i for 6y og 6x. Min del af undervisningen var at skulle stå for det sociale aspekt i klasserummet samtidig med at udvikle det faglige. Jeg havde en masse tanker og overvejelser i forhold til min planlægningen af dette forløb, hvordan får jeg planlagt en undervisning med henblik på både at udvikle klassens sociale liv såvel som det faglige? Hvordan gennemfører jeg min undervisning? Hvordan opnår jeg en evaluering af min undervisning? Og ikke mindst, hvilke mål skal stilles for at klassen gennemfører? Ud fra disse overvejelser kommer mit pædagogiske fokuspunkt for denne præsentationsportfolio til at være: Hvordan jeg som lærer kan være med til at forbedre klassens sociale fællesskab, for på den måde at forbedre læring i en positiv fremadrettet proces.
I min planlægning og udvikling af det faglige har jeg valgt at tage udgangspunkt i den didaktiske kategori model SMTTE-modellen for at nå frem til en overordnet gennemførende, evaluerende planlægning men henblik på at arbejde ud fra følgende tre CKF mål i mit praktikforløb: Ledelse og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og evaluering af elevernes læring.

Mit område
Som hovedopgave i min praktik fik jeg det sociale samvær i klassen, jeg valgte at gå til denne opgave med to emner som mål for min undervisning, nemlig at eleverne skulle producere en identitetsæske, og at de skulle deltage i en Rap konkurrence, hvor de skulle lave egen tekst og melodi, for at kunne medvirke. Mit mål var at observere klasses sociale struktur, for derefter at kunne arbejde med eventuelle forbedringer. Jeg startede med at præsentere ideen om identitetsæsken og give eleverne den opgave at lave en hver især, den skulle være individuel og vise deres personlighed, de skulle fremlægge på klassen, og dette gav mig indblik i deres fællesskab og eventuelle grupperinger, samt et kendskab til hver elev, som gav mig forudsætning for at give dem forskellige opgaver i forbindelse med rap konkurrencens udformning og udførsel... Køb adgang for at læse mere

1 års opgave i praktik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.