Grindsted Engsøs almene tilstand

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 18
  • 3457
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2005
  • 17-12-2005

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Grindsted Engsøs almene tilstand

Eksamensopgave i biologi om Grindsted Engsø. Gennem indsamling af empiriske data har jeg forsøgt at skabe et overblik over søens almene tilstand.

Indhold

1. Indledning med problemformulering
2. Beskrivelse af biotopen
3. Feltbiologiske metoder
4. Emperiskedata
5. Planter
6. Dyr
7. Bestemmelse af søtype
8. Biomanipulation
9. Bioakkumulering
10. Fagdidaktiske overvejelser
􀂉 Undervisningsforløb
11. Afrunding
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

1. Indledning
Knap 10 min. cykeltur fra Grindsteds 2 kommunale skoler ligger Grindsted Engsø. Søen har et rigt dyre- og planteliv og er et oplagt emne for biologi undervisningen på byens skoler. Gennem indsamling af empiriske data vil jeg forsøge at skabe et overblik over søens almene tilstand samt overveje fremtiden
for Grindsted Engsø.

Feltbiologiske metoder.

Jeg har gennem indsamling af empiriske data løbende over det sidste år forsøgt at skabe et overblik af søens almene tilstand ved at undersøge:

- næringsstoffer i sedimentet
- Vandkvaliteten
- dyreliv på søens bund

En undersøgelse af søens planteplankton og alger havde også været ideelt, men dette har jeg desværre måttet opgive pga. forskellige forstyrrende faktorer.

Jeg har endvidere studeret dyre- og plantelivet omkring søen. Jeg har i mine bestræbelser forsøgt at anlægge en indfaldsvinkel, der tager udgangspunkt i biologifagets CKF'ere:

- De levende organismer og deres omgivende natur.
- Miljø og sundhed.
- Biologiens anvendelse
- Arbejdsområder og tankegange... Køb adgang for at læse mere

Grindsted Engsøs almene tilstand

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.