Årsplan for samfundsfag i 9. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 5
  • 1472
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2002
  • 24-03-2004

Årsplan for samfundsfag i 9. klasse

Opgaven er et forslag til hvordan en årsplan for 9. klasse i samfundsfag kunne se ud.
Indeholder både pædagogiske, didaktiske og faglige overvejelser.

Indhold

Indledning
Rammefaktorer
Fokuspunkter i årsplanen
Årsplan
Miljø
Rig / Fattig
Velfærd
Dansk politik
Dansk politik - uddybning
Evaluering

Uddrag

Årsplan for samfundsfag i 9.b, X skolen.

Vi vil arbejde ud fra det eksemplariske princip ved at vælge fire emner som går på tværs af de fem hovedemner som man traditionelt deler samfundsfag op i (dansk politik, EU, sociologi, økonomi, internationale forhold) Dette gør vi ud fra den betragtning at man ikke kan isolere et emne. Samfundet er knyttet sammen af mange faktorer og man kan ikke adskille disse. Vi ønsker derfor at de skal opleve en følelse af sammenhæng, og at de skal have tid og rum til faglig fordybelse.
Vi mener, at samfundsfag spiller en vigtig rolle i forbindelse med elevernes dannelse. At opnå bevidsthed om samfundet, og opleve mulighed for deltagelse i samfundet, ser vi som en central ting i faget, og et vigtigt mål for folkeskolen som dannelsessted.
Vi mener, at det er vigtigt at have faglige, såvel som sociale og overordnede dannelsesmæssige mål. Disse mål mener vi, at det er vigtigt at tydeligggøre for eleverne , så de i deres arbejde med emnet har et klart fokuspunkt. I forbindelse med målsætningerne, mener vi at det er vigtigt at opstille klare kriterier for, om eleverne har opnået den viden og kompetence, som vi har sat som mål.
Vi synes at det er vigtigt at evaluere for at tydeliggøre den læring som har fundet sted og for at få et billede af om valgte arbejdsmetoder og processer har fungeret efter planen... Køb adgang for at læse mere

Årsplan for samfundsfag i 9. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.