Synopsis om ældre litteratur

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 5
  • 2814
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2003
  • 14-03-2005

Lærerfaglig analyse: Synopsis om ældre litteratur

Synopsis i dansk om ældre litteratur.

Analyse af tre tekster med arv/miljø som tema. En diskussion om ældre litteraturs berettigelse i faget, samt fagdidaktiske overvejelser.

Indhold

Ældre litteraturs berettigelse i folkeskolen i dag
Hvorfor ældre litteratur?
De litteraturteoretiske strømninger.
Lærerfaglig analyse af teksterne.
Analyse af tekster.
Lærerfaglig begrundelse for valg af tekster.
Elev tilgang til teksterne.
Litteraturliste.

Uddrag

I min opgave i dansk, har jeg valgt at beskæftige mig med undervisning i ældre litteratur i folkeskolen. Den ældre litteratur er for mange elever, noget de blot skal igennem. Derfor kan man spørge sig selv, om denne overhovedet har nogen relevans for eleverne? En anden grund til at arbejdet med ældre som nyere litteratur ofte ender som en kamp for eleverne, kunne skyldes, måden fortolknings- og analysearbejdet er tilrettelagt. Ved at kigge på litteraturteorierne, med vægt på receptionsteorien, vil jeg undersøge, om denne metode er mere befordrende for elevernes lyst til at arbejde med litteratur.
De tekster jeg har valgt at arbejde med ud fra en tematisk tilgang er: ”Den grimme ælling” af H.C. Andersen, ”Ørneflugt” af Henrik Pontoppidan og ”Ulven og fårene” af Martin Andersen Nexø.
Ud fra det tilhørende undervisningsmateriale, vil jeg fortage en vurdering med tankerne på et større elev engagement.

Hvorfor ældre litteratur?
Ifølge ”Klare Mål” har arbejdet med ældre litteratur til formål, at eleverne skal møde litteraturen: ”så de får en fornemmelse af at litteraturen er under stadig forandring, og at en tids litteratur afspejler den tid, den er skrevet i”.1
Eleverne kan gennem mødet med den ældre litteratur få en mulighed for, selv at sætte sig ind i et større perspektiv. Muligheden for at opleve at det samfund de selv er en del af, har og vil være gennem store forandringer, kan opnås gennem litteraturen. Litteraturen er hele tiden i bevægelse, og litteraturhistorien udvides konstant.
Arbejdet med den ældre litteratur kan altså ses som en dannelsesproces, hvorigennem eleverne får muligheden for at danne sig et historisk og kulturelt indblik i, hvad mennesker har tænkt før dem. Denne kompetence kunne selvfølgelig også opnås i faget historie, men dette vil ofte være en ”objektiv” fremstilling, som eleverne er svær at sætte spørgsmålstegn ved. Eleverne vil gennem litteraturen kunne opnå en indsigt i,... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om ældre litteratur

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.