Undervisningsforløb om ølbrygning og sprit destillation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 15
  • 3647
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 30-09-2005

Undervisningsforløb om ølbrygning og sprit destillation

Dette er et undervisningsforløb til en 8. klasse i fysik/kemi, der centrerer sig om alkohol, hvor eleverne bl. a. selv skal fremstille øl og destillere vin. Udover dette findes en masse vigtige diskussioner om alkohols skyggesider som naturligt kommer ind i undervisningen. Forløbet sluttes af med en ølprøvesmagning og kåring af den bedste øl.
Dette forløb er afprøvet med succes og har bl. a. dannet grundlag for en artikel til fysik/kemi lærerforeningens blad.

Indhold

1.0 Indledning 2
2.0 Begrundelse for valg af tema 2
2.1 Fælles mål 2
3.0 Fagligt mål: 2
4.0 Forudsætninger 2
4.1 Elevforudsætninger 2
4.2 Fagligforudsætninger 3
5.0 Overvejelser omkring sikkerhed under forsøg 3
6.0 Undervisningsforløb 4
6.1 Modul 1: Ølbrygning 4
6.2 Modul 2: Destillation 4
6.3 Modul 3: Tømmermænd 5
6.4 Modul 4: Ølsmagnings konkurrence og rapport 5
7.0 Forslag til tværfagligt samarbejde 5
8.0 Litteraturliste 7
9.0 Bilag 8
9.1 Ølbrygningsforsøg del 1 8
9.2 Brev til forældre, ang. tilladelse til Ølsmagning 9
9.3 Destillation og Alkohol-procent bestemmelse 10
9.4 Filtrering af alkohol med aktivt kul 12
9.5 Brændværdier 13
9.6 Ølbrygning forsøg del 2 14
9.7 Alkoholpromille test 15

Uddrag

2.0 Begrundelse for valg af tema
Organisk kemi har ofte et præg af abstrakte molekylestrukturer der ofte illustreres ved plastik bolde i forskellige farver, og mystiske reaktioner der er langt fra plastikbolds verden. Dette gør det ofte svært at skabe den nødvendige interesse for emnet hos eleverne. Vi ville dog forsøge at skabe en interesse ved at maskere vores undervisning under et tema der er opsigtsvækkende i den alder. Vores valg faldt derfor naturligt på stofgruppen alkoholer og valgte at lægge det ind under temaet ”ølbrygning”. Temaet har organisk kemi som omdrejnings punkt men ligeledes også en samfundsmæssig relevans der kan være mindst lige så vigtig.

5.0 Overvejelser omkring sikkerhed under forsøg
De tilknyttede forsøg er ikke farlige, som sådan, men man skal dog være opmærksom på at eleverne ikke kommer til at vælte opstillingerne under opvarmningsprocessen. Nogen vil måske til dette indvende at spritdampe produceret under destillation kan være yderst brand- og eksplosionsfarlige. Det er de også, men under de skitserede forsøg vil man på ingen måde komme op på koncentrationer hvor det kan blive en reel trussel. Man kan ligeledes indvende at det er forbudt at lave levnedsmidler i et uautoriseret fysik/kemi lokale og at dette kun må finde sted i husgerningslokalet eller et andet godkendt lokale.
Det bør pointeres at eleverne ikke gå og drikke af bryggen; ligesåvel, som de ikke må drikke sprit, eddike eller andre ting fra fysiklokalet. Der er også nogle etiske overvejelser omkring det at brygge øl med f.eks. en 8.ende klasse. Det skal gøres klart for eleverne at det ikke kun er sjovt at drikke alkohol, men at det også kan have katastrofale følger og bivirkninger (Balanceevnen påvirkes, ulykker, leverskader, tømmermænd osv.)... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om ølbrygning og sprit destillation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.