Økologi i madkundskab | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 16
  • 3144
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2006
  • 06-01-2008

Økologi i madkundskab | Undervisningsforløb

Afløsningsopgave og undervisningsforløb i madkundskab om økologi i hjemkundskabsundervisningen.

Indhold

Indledning og emnebegrundelse: 2
Hvad er økologi?: 3
Undervisningsforløb: 5
Faglig læsning: 6
Mandag: 8
Tirsdag: 9
Onsdag: 10
Torsdag: 11
Fredag: 12
Diskussion og konklusion: 13
Litteraturliste: 15

Uddrag

Indledning og emnebegrundelse
Økologien blomstrede op blandt idealister og drømmere i 1970'erne, og er i dag blevet et velkendt begreb i vores teknologiske og materialistiske Danmark. Som kommende hjemkundskabslærere synes vi, at det er økologi et relevant emne at tage fat i i den danske folkeskole. Eleverne skal ikke kun lære om økologi, fordi det er sundt, men også fordi at vi mener, at det er vigtigt, at de lærer at passe på naturen, dyrene og grundvandet. Samtidig mener vi, at eleverne behøver viden for at kunne tage stilling og opnå handlekompetence. Der er nemlig i dag mange dilemmaer at tage stilling til og mange valg at træffe. Allerede ved køledisken i hverdagen skal der træffes valg, og også samfundets stillingstagen til, hvordan produktionen af fødevarer skal foregå. For der skal både tages hensyn til miljø, dyrevelfærd, ønsket om sunde og billige produkter, samt en god økonomi for producenten.

Derfor ønsker vi med denne opgave og med et undervisningsforløb omkring økologi at give eleverne mulighed for i en tidlig alder at forholde sig til de mange problemstillinger, der er omkring miljøet og sundheden i samfundet.

Vi vil i opgaven først beskrive hvad økologi er, og hvorfor det er vigtigt. Dernæst vil vi lave et tværfagligt undervisningsforløb med dansk og hjemkundskab omkring økologi. Indenfor dansk delen vil vi redegøre for, hvad faglig læsning er, og hvorfor det er en vigtig del af danskundervisningen i folkeskolen. Afslutningsvis vil vi diskutere, hvordan man som hjemkundskabslærer skal forholde sig til økologi i undervisningen, og om man som hjemkundskabslærer kan og skal påvirke eleverne omkring økologi?... Køb adgang for at læse mere

Økologi i madkundskab | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.