Æstetiske læreprocesser | Semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Håndarbejde
  • Godkendt
  • 8
  • 2014
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2004
  • 06-01-2005

Æstetiske læreprocesser | Semesteropgave

Semesteropgave i håndarbejde om æstetiske læreprocesser.

Problemformulering
Hvilket syn er der på de æstetiske læreprocesser i faget håndarbejde, og hvilke teoretiske syn er der? Hvordan kan man benytte de æstetiske læreprocesser i faget håndarbejde?

Indhold

Indledning
Peter Brodersen
Brodersen arbejder med 3 forskellige fagforståelser, som læreren kan gøre brug af:
Brodersen opdeler fordybelsen i 3. forskellige repræsentationsmedier;
Med udgangspunkt i dette ser vi nærmere på Brodersen 5 virksomhedsformer.
Kirsten Drother
Bettina Andersen
Bettina Andersen tager udgangspunkt i dannelsesblomsten af Bent Madsen.
De 4 kompetencer er:
Litteratur

Uddrag

Æstetisk er dannet af det græske ord ”aisthetikos” som angår det af fornemme. Det er kundskab man får gennem sanser og følelser.
Det æstetiske findes ikke i sig selv, men opstår i en vekselvirkning mellem mennesket og verden. Det æstetiske kan findes såvel i de boglige, kunstneriske, håndværksmæssige som kropslige fag – i leg, læring og arbejder.

Peter Brodersen
At give form til et indhold – det er dét, den æstetiske oplevelse, den æstetiske erfaring og den æstetiske afgørelse gør. Den æstetiske afgørelse støtter barnet, den unge og den voksne i at fremstille sin version af noget.

Samtidig kan fordybelse indfinde sig intuitivt og umiddelbart uden stor anstrengelse og den kan indfinde sig efter, at vi har herset og regeret med stoffet gennem længere tid.

Der er forskel på oplevelse og erfaringer. Det vil sige, at oplevelser er én måde at have kundskaber på. Oplevelser er noget, man får – erfaringer er noget, man gør.

At opleve verden er at opfatte den og aktivt give den form, og alligevel lagres nogle oplevelser bedre end andre... Køb adgang for at læse mere

Æstetiske læreprocesser | Semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.