Eksamensopgave om Keld Fredens fem kompetencer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 18
  • 5154
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2000
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om Keld Fredens fem kompetencer

Eksamensopgave i pædagogik om æstetiske læreprocesser og specialundervisning.

Opgaven beskriver de fem kompetencer, efter Keld Fredens der bygger på Howard Gardners intelligensteori. Derudover er den æstetiske dimension beskrevet. Videnskabsteoretisk problem er objektivitetsproblemet.
Desuden er der en beskrivelse af hvorfor man burde integrerer den æstetiske dimension i specialundervisningen.

Indhold

Indledning 2
Metoden 3
Mennesket og samfundet 4
Æstetiske læreprocesser 5
Følelse: 6
Socialisering: 6
Biologisk: 6
Dialektisk: 6
Analysen: 6
Oplevelsen: 7
Erkendelsesgenstand: 7
Udtryksform: 7
Hvad indeholder den praktisk-musiske dimension ? 8
Den oplevelsesmæssige virksomhed: 8
Den færdighedsmæssige virksomhed: 9
Den udtryksmæssige virksomhed: 9
Den analytiske virksomhed: 9
Den kommunikative virksomhed: 9
De fem kompetencer 10
Handlekompetencen 11
Objektivitetsproblemet 13
Objektivitetsproblemet i forhold til specialundervisningen 13
Specialundervisningen 14
Hvordan tilrettelægges specialundervisningen ? 14
Fordybelsens faglighed 15
Fortolkningens faglighed 15
Vurderingens didaktik 15
Den ekspressive-kommunikative mangfoldighed 16
Konklusion 16
17
Noter: 17
Litteraturliste: 18

Uddrag

Indledning.
Vi har valgt at beskæftige os med emnet æstetiske læreprocesser, herunder den praktisk musiske dimension, set i lyset af disses mulige funktioner i specialundervisningen. Dette emne er valgt på baggrund af vores interesse for specialundervisningens elever, og på de muligheder for udvikling, intellektuelt som følelsesmæssigt, som æstetiske læreprocesser og praktisk musisk undervisning åbner op for. Eleverne, som er placeret i en specialklasse, har ofte indlæringsvanskeligheder i større eller mindre grad, som netop besværer og hæmmer deres indlæring i de traditionelt boglige discipliner. Der er altså her behov for at læreren formår at tænke i alternative termer, og det er her at vi forestiller os, at de æstetiske læreprocesser og praktisk musisk undervisning kan komme til sin ret... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om Keld Fredens fem kompetencer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.