Ældre litteratur | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 26
  • 9092
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2004
  • 14-06-2004

Ældre litteratur | Bacheloropgave

Bacheloropgave i dansk efter 1998-loven om Ældre litteratur i undervisningen.

Problemformulering
Jeg ønsker, at undersøge hvordan man som lærer bedst underviser i ældre litteratur i folkeskolen, således at man støtter udviklingen af elevernes kulturelle identitet, samt se på hvilken læringsteorier den nye litteraturteori tager udgangspunkt i, og hvordan dette støtter undervisningen i ældre litteratur.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Hensigter og mål med opgaven 3
Tendenser i det moderne samfund 4
Ældre litteratur i skolen 5
Sproget 7
Metoderne 9
Nyere litteraturundervisning – Receptionsteori 11
Læringsteorier 13
Den læringsteoretiske betydning for litteraturpædagogikken 14
Fishes og Isers læringssyn set i forhold til det litteraturpædagogiske synspunkt 15
Samtalens værdi 17
Olga Dystes læringssyn 19
Analyse af ”Den sidste balkjole” 20
Novellens opbygning 21
Værdiskildringer og problemstillinger 21
Skrivestil og sprog 22
Spørgsmål til novellen udfra Skardhamars model 23
Identifikationsspørgsmål 23
Refleksionsspørgsmål 24
Hukommelsesspørgsmål 24
Overføringsspørgsmål 24
Konklusion 24
Litteraturliste 27

Uddrag

Hensigter og mål med opgaven
Indledningsvis har jeg karakterisere de to bærende elementer i litteraturundervisningen; læseren og teksten. Efterfølgende vil jeg undersøge, hvilke tendenser det nutidige samfund fostrer. Her vil jeg bruge Thomas Ziehe og Niklas Luhmann, som begge har nogle væsentlige pointer i forhold til børns ændrede udviklingsbetingelser. På baggrund af denne viden, vil jeg kunne henføre til de livsvilkår, værdier og forestillingsverdner nutidens elever har. Set i lyset af overstående, vil jeg se på hvad ældre litteratur kan tilbyde nutidens unge. Jeg vil beskæftige mig mere dybtgående med ældre litteratur, hvor jeg b.la. vil komme ind på hvad problemerne i undervisning kan være, og hvad der er kendetegnene for en ældre tekst.
Efter denne del vil jeg give en begrundelse for min interesse for ældre litteratur, og hvorfor jeg mener, at denne litteratur er vigtig at tilgodese i folkeskolen... Køb adgang for at læse mere

Ældre litteratur | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.