Undervisningsforløb om årstiderne

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknik
  • Godkendt
  • 19
  • 5686
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 05-11-2004

Eksamensopgave: Undervisningsforløb om årstiderne

Eksamensopgave i natur/teknik med et undervisningsforløb om årstiderne.

Det faglige område denne opgave har som udgangspunkt, er de fire årstider, indenfor hvilket jeg har lavet et undervisningsforløb i de tre faser for natur/teknik.

Problemformulering:
Det er min hensigt med denne opgave at vise, hvorledes man gennem et undervisningsforløb om de fire årstider, kan give eleverne en forståelse for, hvilke faktorer der influerer på de omgivelser vi lever i.

Indhold

s. 2 Indledning
s. 3 Problemformulering
s. 3 Solsystemet, Jorden og Månen
s. 4 Tryk og vinde
s. 6 Årstidsvariation i naturen
s. 7 Klimazoner og plantebælter
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
s. 9 Konstruktivisme
s. 10 Jean Piaget og stadieteorien
s. 12 Kritik af Piaget
s. 12 Klafki og kategorialdannelse
s. 14 Undervisningsforløb
s. 14 Første fase
s. 16 Anden fase
s. 18 Tredje fase
s. 19 Afsluttende bemærkning
s. 20 Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Det faglige område denne opgave har som udgangspunkt, er de fire årstider, indenfor hvilket jeg har valgt at lave et undervisningsforløb i de tre faser for natur/teknik. Grunden til dette emnevalg, er at jeg mener ”årstiderne” giver god mulighed for at planlægge et bredt forløb med mange indgangsvinkler fra de forskellige fagområder. Samtidig giver emnet rig mulighed for at inddrage elevernes hverdagserfaringer, og sætte disse i relation til regionale, globale samt universelle sammenhænge. Omkring arbejdet med årstider vil det være muligt, at få svar på mange af dagligdagens fænomener, som eleverne tager som en selvfølge. F.eks. hvorfor vi har fire årstider? Hvorfor dag og nat? Hvorfor smider træerne deres blade om efteråret? Hvorfor blæser det? Osv... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om årstiderne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.