Teori og praksis i fysik/kemi | Årsopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 13
  • 3680
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2010
  • 22-05-2012

Studieprodukt: Teori og praksis i fysik/kemi | Årsopgave

Årsopgave: Samspillet mellem teori og praksis

Problemformulering
Hvordan kunne jeg ved brugen af forskellige undervisningsformer se en ændring af elevernes forståelse i det faglige mål for undervisningen? I hvilken grad havde det indflydelse på den faglige progression og hvorfor var der forskel?

Indhold

Indledning: 3
Problemformulering: 3
Undervisnings Situationer: 4
Classroom Management: 4
Fysik & Kemi Undervisningen: 5
Første modul 5
Andet modul 6
Tredje modul 7
Analyse af Undervisnings Situationer: 7
CM refleksion: 7
Analyse af Fysik & Kemi undervisning: 8
Forforståelse: 8
Konstruktivismen: 9
Evaluering 10
Diskussion 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12
Bilag 13
Bilag A 13
Bilag B 14

Uddrag

Indledning:
Med udgangspunkt i de konstruktivistiske principper for undervisning er det essentielt at starte med at danne indsigt i elevernes forforståelser inden for emnet, og derefter bygge videre på disse, eller om nødvendigt at starte helt fra begyndelsen og få eleverne til at danne helt ny empiri inden for emnet, og ikke før dette er opfyldt kan der forsættes med den konstruktivistiske progression i undervisningen.

Før vi startede på vores undervisning havde vi i gruppen haft kontakt med praktiklæreren for så vidst som muligt at få afdækket elevernes forforståelse inden for syrer og baser, således at vi kunne lave en undervisningsplan der kunne tage udgangspunkt i elevernes allerede opfyldte trinmål og prøve at hægte os på nogle af deres gamle kroge, inden vi rent faktisk havde haft eleverne i faget. Vi fik at vide at eleverne før havde fået kundskab til syre/base og i brugen af pH. Vi fandt dog straks ud af at eleverne lå langt under det niveau vi havde regnet med, og at vores undervisningsplan derfor skulle ændres midt i undervisningen for at kunne nå fagets fælles mål, og endvidere at vi blev nød til at også at ændre på vores undervisnings metoder, som i min første undervisnings time var decideret tavleundervisning i ioner.

Vi stod altså med problemet at vores planlagte undervisning ikke var tilstrækkelig og slet ikke fangede elevernes opmærksomhed, og at vi blev tvunget til at gå over til plan B som ikke var lavet endnu.

Eftersom vi faktisk ikke havde et fokus punkt i form af en problemstilling vi skulle løse, eller i hvert fald ikke var i stand til at følge den (af grunde jeg kommer ind på senere under Classroom Management,) var meget af den undervisning vi udførte ikke 100% gennemtænkt på tidspunktet og meget af den var improviseret på stedet, og det er her jeg vil lægge min fokus i denne opgave. Ikke på vores mangel af fokus men på hvorfor noget af det undervisning vi udførte fungerede anderledes alt efter situationen... Køb adgang for at læse mere

Teori og praksis i fysik/kemi | Årsopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.