Betingelser

Vilkår og betingelser for brugerkonto på Lærerstuderende.dk

Såfremt du har spørgsmål til nedenstående vilkår og betingelser, er du altid velkommen til at kontakte os via Support.

1. Nærværende aftale

1.1 Formål 

Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Better Students ApS’ (”Lærerstuderende.dk”, ”vi” eller ”os”) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Better Students ApS udbyder via www.lærerstuderende.dk

1.2. Nærværende aftales virkning 

Når du tilmelder dig Lærerstuderende.dk's tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter Lærerstuderende.dk's tjenester. Din markering i feltet ”Jeg har læst og accepterer betingelserne” anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og Lærerstuderende.dk. 

1.3 Aftalens varighed 

Nærværende aftale er gældende, indtil denne afløses af en ny version. Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle aktiviteter på Lærerstuderende.dk eller via Lærerstuderende.dk's tjenester samt for dit forhold til Lærerstuderende.dk.

2. Registrering

2.1 Registrering af brugeroplysninger 

Som bruger på Lærerstuderende.dk forpligter du dig til at oprette dig med dit rigtige navn, e-mailadresse, uddannelse, årgang samt alle yderligere oplysninger, du måtte blive bedt om. Husk, at din e-mailadresse benyttes til al kommunikation mellem dig og Lærerstuderende.dk

Din brugerkonto hos Lærerstuderende.dk er strengt personlig og må ikke udlånes til andre. Din adgangskode er ligeledes personlig og må ikke videregives. Adgangskoden er derfor krypteret hos os, således at det kun er dig, der til enhver til har kendskab til denne. I samme omfang er det ikke tilladt for dig at låne eller på anden måde tilegne dig adgang til andres brugerkonti. 

Det er ej heller tilladt at oprette mere end én brugerkonto per person uden forudgående aftale med Lærerstuderende.dk. Uddannelsesinstitutioner med specielle behov skal kontakte os via Support. 

2.2 Ajourføring 

Du er som bruger på Lærerstuderende.dk ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din brugerprofil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige. 

2.3 Alder

Du skal være 15 år eller ældre for at oprette en profil på Lærerstuderende.dk

2.4 Lukning af brugerkontoen  

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke din brugerkonto under menupunktet Min Profil -> Ret bruger. 

Lærerstuderende.dk forbeholder sig retten til til enhver tid at lukke din brugerkonto, såfremt du har handlet i strid med nærværende aftale, Lærerstuderende.dk's regler i øvrigt eller gældende dansk ret. Såfremt vi vælger at lukke din brugerkonto på et af disse grundlag, er det ikke muligt at få refunderet købt medlemskab.

3. Reklame mv.

3.1 Nyhedsbrev

Som bruger modtager du Lærerstuderende.dk's nyhedsbrev. Lærerstuderende.dk kan endvidere benytte den af dig opgivne e-mailadresse til at udsende meddelelse om opdateringer, informationer mv. E-mails kan til enhver tid afmeldes. 

Nyhedsbrevet kan indeholde reklamer fra andre virksomheder.

Lærerstuderende.dk videregiver ikke dine oplysninger til brug for reklame fra andre virksomheder, jf. nærmere herom under punkt 3.5, medmindre du har givet samtykke hertil.

4. Ansvar og almindelige betingelser

4.1 Immaterielle rettigheder

Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Lærerstuderende.dk’s tjenester ejes af Better Students ApS. 

4.2 Rettigheder til benyttede materialer 

Køb samt brug af materialer fra Lærerstuderende.dk indebærer en personlig ret til brug af materialet og materialet må ikke benyttes til videresalg eller videreoverdrages til andre brugere uden skriftligt samtykke fra Lærerstuderende.dk.

4.3 Manglende adgang til Lærerstuderende.dk

Lærerstuderende.dk kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til Lærerstuderende.dk, da sitet indimellem kan være utilgængeligt. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og Lærerstuderende.dk kan i den forbindelse ikke kan gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

4.4 Følgeskader

Lærerstuderende.dk er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af Lærerstuderende.dk, eller Lærerstuderende.dk var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

4.5 Force majeure

Lærerstuderende.dk er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som Lærerstuderende.dk ikke er herre over, og som Lærerstuderende.dk ikke med rimelighed burde have forudset.

5. Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til support@laererstuderende.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: https://ec.europa.eu/.

Sidst opdateret 20. december 2019