Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Sekventiel og holistisk læsestrategi

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Uddannelse Lærerstuderende 2. år Fag Dansk 1998-loven Antal sider 9 Antal ord 2192 Filformat PDF
Uddannelsessted Holbæk Seminarium Produktionsår 2006 Udgivelsesdato 25-06-2006
Sekventiel og holistisk læsestrategi

Analyser: Sekventiel og holistisk læsestrategi

Denne opgave beskriver sekventiel og holistisk læsestrategier. Herefter en kort gennemgang af det sekventielle undervisningsmateriale "Nisserne i Ådal" og derefter et af det Holistiske undervisningsmateriale "Bogstaver, musik og bevægelse".

Uddrag
Indledning
Læseundervisningen er mere vigtig i dag end nogensinde før. Vi lever i et samfund, hvor information og viden er de vigtigste råstoffer. Der har i mange år været diskussion om hvordan læseundervisningen skal foregå. Som kommende folkeskolelærer er det interessant og vigtigt at finde ud af hvordan man kan sikre en god læsepædagogik.

Problemformulering
På hvilken måde kan god læsepædagogik defineres? Hvad betyder dette læsesyn for vurderingen af undervisningsmateriale.
Arbejdsmetoder
For at finde frem til en god læsepædagogik er det vigtigt, at teorierne bag er klargjort. Til dette har jeg valgt, at kigge på de to forskellige læsepædagogiske teorier, sekventiel og holistisk metode. Det er vigtigt, at gøre sig klart hvilke processer der finder sted under læseindlæring, men det er også vigtigt at finde ud af hvordan vi bedst stimulerer disse processer. Jeg har her valgt, at se på Lene Møllers bogsystem ”Nisserne i Ådal” samt Helle Couppés mere frie metode med rytmer og remser. Dette er altså en sekventiel metode at lære på, kontra en holistisk. Her er det selvfølgelig vigtigt, at disse undervisningsmetoder bliver vurderet i forhold til teorien om læseindlæring, for det metoden skal, er at give værktøjerne til, at nå målet for læseindlæringen.

Formlen for læsning, L = A * F
LÆSNING = AFKODNING gange FORSTÅELSEN.
Dette er formlen for læsning. Hvert grafem (bogstav) har et betydningsbærende fonem (lyd). Kender barnet ikke fonemet for det pågældende grafem, vil afkodningen fejle. Omvendt kan man om forståelsen sige, at dette er tekstens meningsaspekt, og hvis barnet ikke fanger de budskaber som en tekst indeholder, vil læsningen lige såvel fejle. Det er altså ikke læsning selvom man er i stand til at afkode de rigtige lyde i fx. en Hollandsk tekst, hvis man ikke forstår indholdet.
I følge Merete Brudholm og Carsten Elbro, er læsning en kombination af flere processer. Man kan sige, at afkodningen er en nødvendighed, men ikke en tilstrækkelig forudsætning for forståelsen. En typisk problemstilling omkring forståelsen af en tekst er, at eleven ikke er i stand til at danne inferenser , læse mellem linierne.

Sekventiel læsestrategi
I læsning arbejder man med to forskellige teorier, den sekventielle (afkodningstraditionen) og den holistiske teori (forståelsestraditionen). Der har i lang tid været en strid imellem læseforskere, om hvorvidt en læseundervisning burde baseres på den sekventielle eller holistiske teori. Merete Brudholm vælger at kalde dette for ”Den læseteoretiske uenighed” . Som dansklærer er det vigtigt at være vidende om, hvilke problemstillinger der er ved begge metoder inden man foretager et valg af læsebogsmateriale. Det også interessant at undersøge, om det er muligt at holde sig til den ene af disse retninger, eller om man opnår det bedste resultat ved at benytte sig af begge strategier.
Den sekventielle læsestrategi, også kaldet ”bottom-up-teorien”, starter fra bunden, og bevæger sig trinvist opad. Eleven skal opnå en viden om forbindelsen mellem grafem og fonem. Man går fra de mindste dele i skriftsproget, som er bogstavernes fonemer og efterfølgende til ord og sætninger. I denne læsestrategi er det nødvendigt at der arbejdes med et begrænset ordforråd således, at eleven i afkodningsprocessen udelukkende stifter bekendtskab med lydrette ord – eksempelvis ko, sø, hus etc. Der er hyppige gentagelser af ord, så eleven hele tiden bliver konfronteret med en given stavemetode. Dette medfører at eleven via terpning opnår en mestring af ordene i teksten. Ofte er denne form for tekster ikke særlig spændende på baggrund af ovenstående. Det mest kendte af den type læsebogsmateriale her i Danmark er Søren og M... [læs mere nu]

Find flere materialer fra samme fag eller med samme type