Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Folkeskoleloven: Undervisningsdifferentiering

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Uddannelse Lærerstuderende 2. år Fag Matematik Antal sider 23 Antal ord 4769 Filformat PDF
Uddannelsessted Læreruddannelsen i Silkeborg Produktionsår 2005 Udgivelsesdato 09-04-2006
Folkeskoleloven: Undervisningsdifferentiering

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Folkeskoleloven: Undervisningsdifferentiering

Indledning
Undervisningsdifferentiering blev med folkeskoleloven i 1993 gjort til det bærende pædagogiske princip for undervisningen i folkeskolen. Alligevel mangler der stadig enighed om, hvad undervisningsdifferentiering i matematikundervisningen betyder og indeholder. Dette vil vi forsøge at gøre rede for i den følgende opgave.
Vi vil i opgaven sætte fokus på undervisningsdifferentiering i matematikundervisningen. Når vi fokuserer på matematikundervisningen er det interessante, hvilke konkrete metoder og teorier vi kan bruge for at leve op til dette princip om undervisningsdifferentiering. Hvad er det, vi kan opnå med den undervisningsdifferentierede matematikundervisning, som vi ellers ikke opnår?
Problemformulering
Hvad er undervisningsdifferentiering, og hvilke teorier og læringsstile ligger bag dette princip? Hvordan kommer undervisningsdifferentiering til udtryk i matematikundervisningen? Hvilke udfordringer giver det matematiklæreren, og hvilken betydning har det for eleverne?

Generelt om undervisningsdifferentiering
Differentieringsformer har gennem tiderne spejlet sig i samfundets behov. Historisk set har folkeskolen udviklet sig fra opdeling af skoler til, at vi nu har samlet alle elever i den samme skole, som vi kalder enhedsskolen.1
Elevdifferentiering prioriterer at dele eleverne efter deres forudsætninger, hvorimod det i undervisningsdifferentiering højnes at holde eleverne samlet i deres årgangsdeling, hvor undervisningen tilrettelægges, så den passer til den enkelte elevs forudsætninger og kompetencer.2
Undervisningsdifferentiering i matematik ligger langt fra traditionel klasseundervisning, der betegner eleverne som en ens masse, og ikke som forskellige individer, der lærer forskelligt. Kommunikationen er ofte énvejs.3 Samtalen er ikke i højsædet, som i undervisningsdifferentiering, hvor målene for den enkelte elev bliver til via samtale mellem lærer og elev. I undervisnings-differentiering er tanken, at elever er forskellige og derfor skal behandles forskelligt, hvis de skal have muligheder for at udvikle sig.
Formålet med undervisningsdifferentiering er indenfor fællesskabets rammer at udfordre den enkelte elevs forudsætninger, behov og interesser. Der lægges to vinkler på sagen i det pædagogiske og didaktiske spændingsfelt.
• Forholdet mellem individ og fællesskab
• Forholdet mellem enshed og forskellighed
Alle disse fire felter skal spille en rolle for, at der er tale om undervisningsdifferentiering. Derudover kræver differentiering af matematikundervisning indsigt i det matematikfaglige, pædagogiske, psykologiske, kulturelle og medmenneskelige.4 For at undersøge, om der i undervisningen er tale om differentiering, kan man ikke se på en enkelt time, men undervisningsforløbet skal ses i sammenhængen.5 I slutningen af et forløb er det vigtigt at elever og lærer(e) evaluerer og reflekterer over læreprocesserne, hvad er der lært, med henblik på den fremtidige matematikundervisning.6
Undervisningsdifferentiering

”Et princip for undervisning, der bygger på samarbejde. Her indgår elevernes forskellige forudsætninger, potentialer og motiver med henblik på at nå såvel almene, som specielle mål.”7

Forudsætninger er det, man kan klare alene, hvor potentialet er spændingsfeltet mellem nuværende forudsætninger og en kommende ny kompetence, som bliver udviklet i den sociale proces potentialet svarer til. Vygotsky har været inspirationskilde til potentialebegrebet med hans begreb Zonen For Nærmeste Udvikling.
Eleverne skal være motiverede for at udnytte deres potentiale, for at der kan være tale om undervisningsdifferentiering er det ikke nok, at potentialet “objektivt” er der, eleverne skal motiveres for at udnytte det.

Klik her og download nu et godt skridt på vejen til at komme videre med din egen opgave.

Find flere materialer fra samme fag eller med samme type