Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Det moderne samfund og dobbeltmorale eksamensopgave

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Uddannelse Lærerstuderende 3. år Fag Billedkunst Karakter Godkendt Antal sider 9 Antal ord 2671 Filformat PDF
Uddannelsessted Hjørring Seminarium Produktionsår 2008 Udgivelsesdato 21-09-2008
Det moderne samfund og dobbeltmorale eksamensopgave

Undervisningsforløb: Det moderne samfund og dobbeltmorale eksamensopgave

Eksamensopgave i billedkunst om det moderne samfund og dobbeltmorale.

Jeg finder det spændende, at man i nutidens samfund lever i en verden med luksus close op med ubehag og fattigdom. Og vil prøve at synliggøre denne æstetik.

Indhold
Emnebegrundelse 2
Forklaring på emnebegrundelse 2
Mit projekt 3
Den æstetiske læreproces 4
Sådan vil jeg gøre det med elever i folkeskolen 4
Undervisningsforløb 3. klasse 5
Faglige mål 6
Afrunding på undervisningsforløb 8
Sammenfatning 8
Litteraturliste 9

Uddrag
Emnebegrundelse
Jeg er meget optaget af det moderne og dens indflydelse på vores levevis og levevilkår. Derfor har jeg valgt at mit emne skal omhandle det moderne samfund og dets dobbeltmorale. Med dobbeltmorale mener jeg det som vi ”lukker øjnene” for som for eksempel fattigdom, krig og mishandlinger.

Forklaring på emnebegrundelse
Vi lever i et senmoderne samfund, hvor iscenesættelse og æstetik er nogle af hovedpunkterne. Mine antagelser er, at ”den nye” samfundsindretning i høj grad har påvirkning på individets levevilkår, og disse levevilkår igen påvirker vores psyke, moral, livsindstilling osv. Kort fortalt er det senmoderne samfund en betegnelse for moderniseringen af industrisamfundet, og er ifølge sociologen Anthony Giddens kendetegnet ved en radikalisering af modernitetens udviklingstendenser.... [læs mere nu]

Find flere materialer fra samme fag eller med samme type